Recent Submissions

 • Gadamers Hermeneutik 

  Potępa, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Rozumienie dokonuje sie w dyskursie z przeszłością, tradycją, i samo jest historycznym dzianiem się, w które człowiek jest zawsze zanurzony. Podstawowym założeniem możliwości dyskursu jest język. W nim dzieje się prawda ...
 • Der Mensch als kreatives Subjekt in den ästhetischen Ansichten des polnischen Modernismus 

  Ciszewska, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Treścią artykułu jest charakterystyka cech swoistych polskiej wersji modernizmu. Analiza polskiej myśli estetycznej z przełomu XII i XX w. wskazuje, że program polskich modernistów niesłusznie utożsamia się z estetyzmem. ...
 • Granica i miejsce (To co ludzkie w człowieku) 

  Chirpaz, Francois (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Comprendre eet toujcurs rencontrer et mettre en evldenoe la difference spécifiquej en ľ occurence, oe qui fait que ľ honíme est ce qu'il eat. Le chemin lci emprunté a choisi de condulre l'investigation äpartir de la ...
 • Naturalismus - Antinaturalismus - Kulturalismus 

  Pobojewska, Aldona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Spór między antropologią naturalistyczną a antynaturalistyczną, w którym każda partia usiłuje wyjaśnić osobliwość człowieka wychodząc z opozycji natura - kultura (człowiek jako byt do natury sprowadzony albo naturze ...
 • Der Mensch in Sohellings Identitätssystem 

  Piórczyński, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Poznanie jest formą bytu absolutnego rozumu jako indyferencji podmiotu i przedmiotu i dokonuje się poprzez nieskończone ustanawianie podmiotu i przedmiotu, jako że wszelka wiedza może się artykułować w określaniu, ...
 • Nowe określenie człowieka w wieku XVIII 

  Marquard, Odo (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Vers la moitie du XVIII-ème siècle la crise de la théodiocèe de Leibniz provoque le remplaoement du Dieu-créateur par ľ homme-createur et depuis c’est 1'homme qui sera coupable du mal existent dans le monde. A partir ...
 • Niezniszczalność duszy. Argumenty Platona przeciwko ostatecznej śmierci człowieka w dialogu "Fedon" 

  Baumgartner, Hans Michael (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  In der technisierten Veit kann die Wissenschaft keine Antwort auf die Frage naoh dem inneren Charakter des Todesphänomens geben. Die These von dem Ende der Metaphysik, die diese Frage stellt, ist selbst eine ...
 • Der Mensch und das System. Die Stelle der Anthropologie in der Philosophie Hegels 

  Panasiuk, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Autor podejmuje próbę rekonstrukcji heglowskiej filozofii człowleka. Człowiek w ujęciu Hegla to byt istniejący w czasie, skończony. samotworząoy się w wyniku własnego działania, zakorzeniony w historii i społeczeństwie ...
 • Marcina Lutra "Disputatio de homine" 1536 

  Barth, Hans Martin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Nach der Meinung das Verfassers bezieht eich heute der Streit zwischen der Philoaophie und der Theologie auf den Menschen und nicht - wie in der Yergaxgenheit - auf Gott. Aufgrund dieser The- Bojwird die späte Abhandlung ...
 • Die Wűrde des Menschen 

  Lazari-Pawłowska, Ija (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Pojęcie godności używane bywa przede wszystkim w dwóch znaczeniach. W znaczeniu egalitarnym godność jest walorem przysługującym wszystkim ludziom jako takim, walorem niestopniowalnym i niezbywalnym. W znaczeniu selektywnym ...