CONTENT

 1. Kapitał ludzki w ujęciu genderowym - koncepcja teoretyczna
  Ewa Malinowska
 2. Studia wyższe - bez szans na sukces?!
  Anna Buchner-Jeziorska
 3. Nierówności w stanie zdrowia między kobietami a mężczyznami w kontekście płci biologicznej oraz społeczno-kulturowej
  Sabina Królikowska
 4. Społeczne konstruowanie roli (złej) matki - na przykładzie badań nad bezradnością opiekuńczo-wychowawczą
  Iwona Kudlińska
 5. Kobiety i ich niepełnosprawne dzieci
  Grażyna Mikołajczyk-Lerman
 6. Wizerunek mężczyzny w biografiach byłych więźniów
  Andrzej Kacprzak
 7. Ojcostwo jako instytucja i doświadczenie w świetle wypowiedzi młodych wykształconych ojców
  Krystyna Dzwonkowska-Godula
 8. Islam i feminizm? - ruch kobiet w Egipcie na rzecz równouprawnienia płci
  Joanna Brzezińska
 9. Postawy poslkich kobiet wobec feminizmu. O samoograniczającej się świadomości feministycznej kobiet
  Monika Frąckowiak-Sochańska
 10. Ucieleśnienie socjologii. Recenzja książki Chrisa Shillinga Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe PWN,
  Emilia Garncarek
 11. Wszystko, czego chcelibyście dowiedzieć się o singlach, a nie wiecie gdzie tego szukać. Recenzja książki Julity Czerneckiej , Wielkomiejscy single, Wydawnictwo Poltext , Warszawa 2011
  Emilia Paprzycka
 12. Organizacja w społeczeństwie informacyjnym. Recenzja książki pod redakcją Lesława H. Habera , Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Nomos , Kraków 2011
  Marcin Kotras

Recent Submissions