Łódzka spółdzielczość mieszkaniowa
Redaktor zeszytu: Zdzisław Prochowski


CONTENT

 1. Kierunki optymalizowania osiedla mieszkaniowego
  Aleksander Janik
 2. Podstawowe problemy realizacji i eksploatacji śródmiejskiego zespołu wysokich budynków mieszkalnych na przykładzie Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Łodzi
  Andrzej Borowicz
 3. Wybrane problemy gospodarki spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi
  Jerzy Walewicz
 4. Koszty wprowadzonych przez użytkowników zmian w inwestorskim sposobie wykończenia i wyposażenia mieszkań
  Ewa Kucharska-Stasiak, Stanisław Wieteska, Zdzisław Prochowski
 5. Prognozowanie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi do 1980 r. (na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogniwo" w Łodzi)
  Bogdan Dąbrowski, Włodzimierz Mielczarek
 6. Pracochłonność i materiałochłonność wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego na przykładzie wybranych systemów technologiczno- konstrukcyjnych
  Lechosław Nykiel
 7. Niektóre problemy patronackiego budownictwa mieszkaniowego w Łodzi
  Krzysztof Stangierski
 8. W poszukiwaniu modelu działalności wychowawczo-społecznej osiedla mieszkaniowego
  Irena Lepalczyk
 9. Wybrane aspekty dzialalności społeczno-wychowawczej opiekuna społecznego w miejscu zamieszkania
  Ewa Marynowicz-Hetka
 10. Wybrane aspekty działalności samorządów mieszkańców na przykładzie RSM "Lokator"
  Lechosław Nykiel
 11. Podstawowe funkcje Zakładu Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt" w Łodzi
  Krzysztof Stangierski
 12. Działalność Spółdzielczego Biura Mieszkaniowego w Łodzi
  Bożena Neneman-Chajduk

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions