Show simple item record

dc.contributor.authorKuna-Marszałek, Anetta
dc.date.accessioned2015-03-20T12:04:38Z
dc.date.available2015-03-20T12:04:38Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7378
dc.description.abstractStosowanie dumpingu w praktyce nie jest zjawiskiem sporadycznym, ponieważ rynki zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się działają w warunkach konkurencji niedoskonałej, co wymusza dostosowywanie strategii sprzedaży do warunków panujących w otoczeniu. Z tego powodu niektóre przedsiębiorstwa uciekają się do dumpingu jako formy rywalizacji z zagranicznym konkurentem, co może wywoływać poważne skutki dla gospodarki. Zamierzeniem Autorki jest zdefiniowanie podstawowych pojęć oraz omówienie teoretycznych fundamentów dotyczących tego zjawiska. W tym celu przedstawiono kwestie związane z pojęciem dyskryminacji cenowej, dumpingu, przyczynami jego powstawania oraz skutkami oddziaływania na kraj importujący i eksportujący. Rozważania zostały uzupełnione współczesną teorią rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego, zaprezentowaną na przykładzie modelu „wzajemnego dumpingu” Brandera i Krugmana.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;230
dc.titleDumping as a Sign of a Faulty Competitionpl_PL
dc.title.alternativeDumping jako przejaw niedoskonałej konkurencjipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number49-99pl_PL
dc.referencesMarkusen J., Melvin J., Kaempfer W., Maskus K. (1995), International Trade. Theory and Evidence, Mc-GrawHill, New York.
dc.referencesRowbotham E. (1993), Dumping and Subsidies,“Journal of World Trade”, vol 27, no 6, p. 153.
dc.referencesRauscher M. (1993), On Ecological Dumping, KIEL Working Papers, no 523.
dc.referencesAltkorn J. (1996), Podstawy marketing, Instytut Marketingu, Kraków.
dc.referencesKłosiński K. (2000), Usługi w obrocie międzynarodowym, „ Handel wewnętrzny”, nr 4-5.
dc.referencesHoekman B., Leidy M. (1991), Antidumping for services?, [in:] P. Tharkan, Policy Implications of Antidumping Measures, p. 80, Elsevier Science Publishers B. V., London.
dc.referencesLaidler D., Estrin S., (1991), Wstęp do mikroekonomii, Goebethner i Ska, Warszawa.
dc.referencesRekowski M. (1993), Wprowadzenie do mikroekonomii, Polsoft-Akademia, Poznań.
dc.referencesMajewska-Jurczyk B. (1998), Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej, WUW, Wrocław.
dc.referencesVarian H.R. (1997), Mikroekonomia, PWN, Warszawa.
dc.referencesStonier A.W., Hague D.C. (1972), A Textbook of Economic Theory, Longman, London.
dc.referencesSimon H. (1996), Zarządzanie cenami, PWN, Warszawa.
dc.referencesPredatory pricing, (1989), OECD, Paris.
dc.referencesAreeda P., Turner D. (1975), Predatory Pricing and Related Practices Under Section 2 of the Sherman Act, “ Harvard Law Review”, no 88.
dc.referencesPostner R. (1976), Antitrust Law : An Economic Perspective.
dc.referencesBaumol W. (1989), Quasi-permanence of Price Reduction: A Policy for Prevention of Predatory Pricing, “Yale Law Journal”, no 1.
dc.referencesScherer F. (1975), Predatory Pricing and the Sherman Act, “Harvard Law Review”, no 89.
dc.referencesBork A. (1978), The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself .
dc.referencesEasterbrook F. (1981), Predatory Strategies and counter-strategies, “ Chicago Law Review”, no 48
dc.referencesMcGee J. (1958), Predatory Price Cutting: The Standart Oil Case, “Journal Law & Economics” , no 1.
dc.referencesPhilips L. (1995), Competition Police: A Game-theoretic Perspective, Cambridge University Press.
dc.referencesEngering F., Brabander H., Velmust E. (1998), EC antidumping Policy in Globalizing World, “ Journal of World Trade”, vol. 32, no 6, p.116.
dc.referencesZielińska-Głębocka A. (1997), Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowe, teoria handlu i polityki handlowej, WUG, Gdańsk.
dc.referencesYarbrough B.V., Yarbrough R.M. (1997), The World Economy. Trade and Finance, The Dryden Press, Fort Worth.
dc.referencesHindley B. (1991), The Economics of Dumping and Anti-dumping Actions: Is there a Baby in the Bathwather?, [in:] P.K.M. Tharkan, Policy Implications of Anitdumping Measures, Elsevier Science Publisher B.V.
dc.referencesHolmes P., Kempton J. (1997), Study on the Economic and Industrial Aspects of Anti-dumping Policy, Working Papers, no 22.
dc.referencesTharakan P.K.M. (2000), The Problem of Anti-dumping Protection and Developing Country Exports, UNU World Institute for Development Economic Research, Working Papers, no 198, p.5.
dc.referencesHoekman B.M., Kostecki M.M. (1996), The Political Economy of the World Trading System, Oxford University Press, Oxford.
dc.referencesKostecki M.M. (1991), Marketing Strategies between Dumping and Anti- dumping Action, Universite de Neuchatel, Avril.
dc.referencesSalvatore D. (1989), A Model of Dumping and Protectionism in the United States, “Weltwirtschaftliches Archiv”, p. 776.
dc.referencesBlair D.R., Cheng L. (1984), On Dumping,“ Southern Economic Journal”.
dc.referencesBernhardt D. (1984), Dumping Adjustment Costs and Uncertainty, “ Journal of Economic Dynamics and Control” .
dc.referencesWares W.A.(1977), The Theory of Dumping and American Commercial Policy, Lexington.
dc.referencesMarceau G. (1994), Anti- dumping and Anti-trust Issues in Free Trade Areas, Clarendon Press, Oxford.
dc.referencesWilling R. (1992), The Economic Effect of Anti- dumping Police, OECD Restricted Document.
dc.referencesGarbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (1995), Marketing, PWE, Warszawa.
dc.referencesBhagwati G., Hudec R.E. (1996), Fair Trade and Harmonisation. Prerequisites for Free Trde?, The MIT Press, Cambridge, vol 2, p. 378.
dc.referencesMassalski J.W. (1936), Problemy eksportu polskiego węgla (dumping), Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
dc.referencesBrandel J., Krugman P. (1981), A Reciprocal Dumping Model of International Trade,“ Journal of International Economics”, vol. 15, no 3-4, p. 313-321.
dc.referencesCieślik A., Czarny E., Rusinowska A.( 2001), Handel wewnątrzgałęziowy na rynkach oligopolistycznych, Instytut Ekonometrii SGH, s. 16-26.
dc.referencesCieślik A. (2000), Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, PWN, Warszawa.
dc.referencesMichałek J. (2002), Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, Warszawa.
dc.referencesLahiri S., Sheen J.(1990), On Optimal Dumping, “ The Economic Journal”, vol. 100.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record