CONTENT

 1. Słowo wstępne
  Czesław Domański
 2. Jubileusz 70-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej dr hab.Jerzego Tadeusza Kowaleskiego, prof, nadzw. UŁ
  Agnieszka Rossa,
 3. Aspekt regionalny i globalny w nauczaniu demografii - refleksje dydaktyka
  Jerzy Tadeusz Kowaleski,
 4. Z doświadczeń nauczania statystyki matematycznej i wnioskowania statystycznego na uczelniach ekonomicznych
  Jan Kordos,
 5. Przygotowanie asystentów i doktorantów do nauczania przedmiotów ilościowych
  Czeslaw Domański
 6. Analiza jakości kształcenia na podstawie międzynarodowych rankingów szkół wyższych
  Czeslaw Domański, Jacek Białek, Katarzyna Bolonek-Lasoń, Artur Mikulec
 7. Możliwości sprawdzania wiedzy on-line - przegląd stosowanych rozwiązań i opracowania własne
  Grzegorz Kończak,
 8. Autorski program komputerowy STAT STUD jako narzędzie wspomagające nauczanie statystyki
  Jacek Białek,
 9. Ocena przydatności wiedzy z przedmiotów ilościowych w pracy zawodowej w świetle badań ankietowych na studiach zaocznych
  Iwona Bąk, Katarzyna Wawrzyniak,
 10. O wyznaczaniu kwantyli rozkładu w szeregach rozdzielczych przedziałowych
  Tomasz Jurkiewicz,
 11. O wyznaczaniu dominanty rozkladu cechy ciągłej w szeregach szczegółowych
  Tomasz Jurkiewicz, Arkadiusz Kozłowski,
 12. O szacowaniu parametrów modelu zmian w czasie z uwzględnieniem wahań okresowych
  Tomasz Jurkiewicz, Teresa Plenikowska-Ślusarz,
 13. Organizacja wywiadu z kwestionariuszem ankietowym do badania jakości usług
  Barbara Olbrych,
 14. Nowe koncepcje wprowadzania całek oznaczonych uniwersyteckich wykładach matematyki
  Janusz Kupczun,
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions