CONTENT

  Wprowadzenie

 1. Niepełnosprawni absolwenci szkół wyższych – nowy potencjał zawodowy czy narastający problem społeczny
  Ewa Giermanowska, Mariola Racław
 2. Biedny w przestrzeni publicznej – praktyki nakazane, praktyki zakazane
  Katarzyna Górniak
 3. Dziecko, rodzina i państwo w polskiej debacie welfare. Analiza przypadku w perspektywie paniki moralnej
  Magdalena Rek-Woźniak, Wojciech Woźniak
 4. Procesy inkluzji migrantów a więzi i sieci społeczne wśród małżeństw mieszanych
  Anita Brzozowska, Aleksandra Grzymała-Kazłowska
 5. Wykluczenie cyfrowe i co dalej? Nowe technologie jako katalizator podziałów społecznych i bodziec dla cywilizacyjnego rozwoju
  Leszek Porębski
 6. Działania sektora bankowego w walce z wykluczeniem społecznym
  Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska
 7. Rzecz o kształceniu dorosłych. Lifelong learning w Polsce, w perspektywie Unii Europejskiej
  Jolanta Grotowska-Leder
 8. Socjologia a praktyka rozwiązywania problemów społecznych – między naukowymi a nieformalnymi teoriami problemów społecznych
  Iwona Kudlińska
 9. RECENZJA

 10. Non Constat. Uwagi na marginesie książki: Kamil M. Kaczmarek, Mechanizmy ewolucji religii, ser. „Socjologia”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, (320 stron)
  Jacek Tittenbrun
 11. Czy współczesny Uniwersytet [znajduje się] w perspektywie społeczeństwa wiedzy? Krytyczne spojrzenie na nową książkę Kazimierza Denka, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Poznań 2011, (287 stron)
  Przemysław Chmielecki

Recent Submissions