CONTENT

  Wprowadzenie

  Część I. Definiowanie obszarów partycypacji i wykluczeń a kwestia podmiotowości dzieci i młodzieży

 1. Dziecięce obywatelstwo: kilka refleksji na marginesie idei dziecięcej partycypacji
  Maja Brzozowska-Brywczyńska
 2. Włączeni jako konsumenci – wyłączeni jako obywatele. Nastolatki w przestrzeni miasta
  Marta Smagacz-Poziemska
 3. NEET ‒ nowa kategoria młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
  Blanka Serafin-Juszczak
 4. Proces dekompozycji podmiotowości sprawczej młodzieży
  Mariusz Zwarycz
 5. Children of “Vulnerable Identity” ‒ Do They Have To Be Excluded? Some Reflections Based on Empirical Research
  Katarzyna Ornacka
 6. Nastoletnie macierzyństwo ‒ zagrożenie wykluczeniem społecznym czy szansa na integrację społeczną? Kontrowersje teoretyczne i podejścia praktyczne
  Paulina Bunio-Mroczek
 7. Are the Lips for Speaking? Modus Operandi of Exclusion of Underage Sex Encounters
  Ewa Banaszak, Robert Florkowski
 8. Część II. Wyzwania systemu edukacji i pomocy społecznej: wyrównywanie szans i kreowanie możliwości

 9. Not Willing To or Not Able To? Teachers and Their Role in Equalizing Social Inequalities in Education
  Marta Zahorska
 10. Rola państwowej lokalnej szkoły wyższej w procesie przełamywania ekskluzji społecznej młodzieży z wiejskich środowisk i małych miasteczek na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
  Małgorzata Potoczna
 11. Zagrożenie wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w województwie podkarpackim
  Magdalena Pokrzywa
 12. Dialog na marginesie? O relacjach, nie tylko zawodowych, pracowników socjalnych i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
  Marcin Sińczuch
 13. Granice instytucjonalnej interwencji wobec rodziny. Diagnoza syndromu zastępczego zespołu Münchhausena w Niemczech – prezentacja przypadków
  Bernadette Jonda

Recent Submissions