Recenzent Józef Wojsznis

    Redaktor Wydawnictwa UŁ Elżbieta Marciszewska-Kowalczyk

    Redaktor techniczny Maria Wojciechowska

    Korektor Halina Pałubińska

    Okładkę projektował Andrzej Frydel
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions