CONTENT

 1. Introduction
  Czesław Domański

 2. I. ESTIMATION AND TESTING. NUMERICAL APPROACH TO SOME STATISTICAL CONCEPTS

 3. The closed bootstrap multiple test procedure
  Czesław Domański, Dariusz Parys
 4. Die Gini-Mitteldifferenz in der statistischen Praxis. Anwendung auf einige inflationistische Verteilungen
  Tadeusz Gerstenkorn, Joanna Gerstenkorn
 5. Partially parametric estimation of survival function in the right - censored data
  Agnieszka Rossa
 6. Research of disturbance in model of linear regression estimated according to criteria of least squares
  Wiesław Wagner, Anna Budka
 7. Numerical presentation of the selected statistical notions based on tukey’s concept of observation depth in the sample
  Wiesław Wagner, Małgorzata Kobylińska

 8. II. APPLICATIONS OF STATISTICAL METHODS

 9. Probability prognosis of the states of results during volleyball match sets
  Małgorzata Anioł, Wiesław Wagner
 10. Application of small area statistics in agriculture investigations
  Piotr Błażczak, Feliks Wysocki
 11. Establishing the bank rates with using of statistical methods
  Mieczysław Król, Tomasz Pisula
 12. Objective and subjective evaluation of the condition of manufacturing branches in Poland - a comparative analysis
  Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Urszula Załuska, Paweł Hanczar

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę

Recent Submissions