CONTENT

1. Wstęp
Michał Lachman, Małgorzata Leyko
2. Klarowność wypowiedzi dramatycznej, czyli irlandzki dramat końca wieku dwudziestego / Against Eloquence: Irish Drama at Century’s End
Nicholas Grene
3. Śmierć i przemiana w dramatach Williama Butlera Yeatsa / Death and Transformation in William Butler Yeats’ Drama
Ewa Wąchocka
4. A haunting presence: William Butler Yeats’s Swift myth in “The Words upon the Window-Pane” / Wizyta z zaświatów: o przedstawieniach Swifta w dramacie Williama Butlera Yeatsa „The Words upon the Window-Pane”
Emanuela Zirzotti
5. Irlandzki dramat Casimira Markiewicza: anty-imperializm i awangarda w Dublinie / Casimir Markievicz’s Irish Drama: anti-imperialism and the avant-garde in Dublin
Lauren Arrington
6. Polska premiera „Wesołka” Johna Millingtona Synge’a / The Polish Premiere of John Millington Synge’s “The Playboy of the Western World”
Barry Keane
7. Samuel Beckett and Ireland / Samuel Beckett a Irlandia
Jadwiga Uchman
8. Sztuki pasyjne po irlandzku, czyli kobiety i śmierć u Oskara Wilde’a i Mariny Carr / Passion Plays: The Mortal Women of Oscar Wilde and Marina Carr
Katherine O’Keefe
9. Didaskalia w „Przekładach” Briana Friela / Stage Directions in Brian Friel’s “Translations”
Robert Looby
10. Porzucając przemoc: lojaliści wobec Porozumienia Wielkopiątkowego w dramatach Gary Mitchella / Forcing Change: The Challenges of Loyalist Paramilitaries in the Post-Good Friday Agreement Drama of Gary Mitchell
Megan W. Minogue
11. The Trinity of a new Age: Three struggling Women in Anne Devlin’s “Ourselves Alone” (1986) and “After Easter” (1994) / Święta Trójca: postacie kobiet w „Ourselves Alone” (1986) i w „After Easter” (1994) Anne Devlin
Virginie Privas-Bréauté
12. Powrót tańczącego ciała na irlandzką scenę w kontekście „niepokornych lat dziewięćdziesiątych” / Irish “Nasty Nineties” and the (Re)Introduction of the Dancing Body onto the Irish Stage
Katarzyna Ojrzyńska

Recent Submissions