Spis treści

1. Słowo wstępne
Zbigniew Anusik
2. Dobra Orla przed przejęciem ich przez Radziwiłłów birżańskich / Orla assets before the Birżan Radziwiłł`s takeover
Michał Sierba
3. „Niebiańscy orędownicy” – w kręgu kultu świętych patronów rodu Sobieskich i ich peregrynacji / Divine intercessors: veneration of the saint patrons in the Sobieski family
Jarosław Pietrzak
4. Stosunek konfederacji barskiej do protestantów / The Attitude towards Protestants among Confederates of Bar
Jerzy Józef Głowacki
5. Zagonki jako forma pomocy mieszkańcom Łodzi w czasie I wojny światowej / Fields as the form of support for Łódź inhabitants during the First World War
Aneta Stawiszyńska
6. Piotrogrodzkie środowisko literackie wobec rewolucji lutowej 1917 r. / The attitude of the Petrograd literary circles to the February Revolution of 1917 was complex
Jan Ratuszniak
7. António Salazar i jego „Nowe Państwo”– geneza, zręby ideowe, specyfika / António Salazar and his “New State” – the genesis, ideological foundations, the specificity
Monika Nowak-Vilela
8. Niemiecko-sowieckie negocjacje w sprawie traktatu o nieagresji i neutralności z 24 kwietnia 1926 r./ German-Soviet Negotiations concerning non-aggression and neutrality treaty 24th April, 1926
Łukasz Mikła
9. „Kwestia żydowska” w działalności ambasadora USA w Berlinie Williama E. Dodda (1933–1937) / William Dodd – the United States ambassador in Germany from 1933 to 1937 and the “Jewish question”
Paulina Sołuba
10. Eugenika w doktrynie nazizmu / Eugenics in Nazi doctrine
Emilia Anna Kaniuk
11. Rząd Franklina D. Roosevelta wobec Francuskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (czerwiec 1943 – maj 1944 r.) / Le Gouvernement de Franklin D. Roosevelt à l’egard du Comité Français de la Libération Nationale (juin 1943 – mai 1944)
Tomasz Helbik
12. Władze garnizonowe w Łodzi w latach 1945–1949 / Authorities garrisons in Łódź in the years 1945–1949
Witold Jarno

Recent Submissions