CONTENT

 1. Wstęp
  Stanisława Borkowska
 2. Metodyka analizy relacji wynagrodzeń
  Janina Andrycz
 3. Zróżnicowanie poziomu płac w Polsce w układzie przestrzennym
  Janusz Meller, Marian Mikołajczyk, Danuta Solecka, Wojciech Szymborski
 4. Struktura płac w przedsiębiorstwie
  Bożena Mikołajczyk, Grażyna Storoniak-Palczak, Krzysztof Siecz
 5. Zakończenie
  Stanisława Borkowska

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions