Redakcja naczelna WUŁ Andrzej Banasiak, Bohdan Baranowski, Jacek Matuszewski Wacław Piotrowski (redaktor naczelny), Krystyna Urbanowicz

    Redakcja Wydawnictw „Folia Oeconomica” Halina Hortlmer-Szymczak, Krystyna Piotrowska-Marczak Zofia Zarzycka, Krystyna Twardowska

    Recenzent zeszytu Brunon Górecki

    Okładkę projektował Andrzej Frydel
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions