CONTENT

 1. Ceny budowlane w Polsce w latach 1945-1980. Zarys rozwoju teorii i praktyki
  Krzysztof Stangierski
 2. Perspektywy gospodarki surowcami budowlanymi na tle ogólnych koncepcji gospodarowania zasobami nieodnawialnymi
  Lechosław Nykiel
 3. Samofinansowanie gospodarki mieszkaniowej na przykładzie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Polesie" w Łodzi
  Małgorzata Domagalska
 4. Zagrożenie rozwoju bio-socjo-kulturalnego w wielkomiejskich rodzinach problemowych
  Ewa Marynowicz-Hetka
 5. Rola pozaszkolnych zespołów wczasowych w integrowaniu środowiska wychowawczego uczestników w wielkomiejskim osiedlu mieszkaniowym na płaszczyźnie wychowania do wczasów
  Dariusz Śmlerzyński
 6. Gospodarka spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi w Robotniczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Łodzi w latach 1976-1982
  Włodzimierz Mielczarek, Jerzy Walewicz
 7. Zagadnienia gospodarki spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi na przykładzie województwa miejskiego łódzkiego
  Jerzy Walewlcz
 8. Metoda pomiaru zużycia niematerialnego budynków mieszkalnych
  Stanisław Wieteska
 9. Uwagi dotyczące terminologii zużycia budynków mieszkalnych
  Ewa Kucharska-Stasiak
 10. Próba oceny krajowych systemów pomocy w finansowaniu wydatków na mieszkania
  Andrzej Borowicz, Ewa Borowicz
 11. Zamiana mieszkań w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego na przykładzie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" w latach 1979-1983
  Bożena Mikołajczyk

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions