Recent Submissions

 • Reflections on the Nature of National Planning 

  Porwit, Krzysztof (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Praca jest poświęcona roli i naturze planowania społeczno-gospodarczego w warunkach charakterystycznych dla zachowania się socjalistycznego społeczno-ekonomicznego systemu, na podstawie doświadczeń uzyskanych w Polsce. ...
 • Dynamic Stochastic Simulation of a System Controlled by Stock-Signals 

  Kapitány, Zsuzsa (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Wiadomo, że w modelu deterministycznym wzrost normatywnych zapasów powoduje spadek tempa wzrostu gospodarki. W praktyce podniesienie norm zapasów może mieć jednak sens, o ile umożliwia pokonanie nieoczekiwanych trudności ...
 • On Corporate Operative Planning 

  Nurmi, Raimo (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Artykuł przedstawia system korporacyjnego planowania operacyjnego. Planowanie operacyjne jest przedstawione jako środek zmiany obecnego stanu rzeczy w kierunku celów korporacyjnych. Decentralizację planowania rozpatruje ...
 • Some Remarks on Implementation of System-Management 

  Askanas, Wiktor (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się otoczeniu każdej organizacji zachodzi konieczność stałego śledzenia relacji w jakich znajduje się ta organizacja w stosunku do otoczenia. Nie istnieje bowiem jeden uniwersalny ...
 • Some System Aspects Concerning Organization of Institutions and Enterprises 

  Bojarski, Włodzimierz (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Artykuł jest poświęcony prawidłowej organizacji instytucji i przedsiębiorstw w ujęciu systemowym. Prawidłowa organizacja systemu polega na optymalnej równowadze pomiędzy statycznym prawem i porządkiem a dynamiczną ...
 • Designing or Socio-Economic Systems 

  Gościński, Janusz W. (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Projektowanie jest niewątpliwie jednym z najstarszych rodzajów ludzkiej działalności. Z drugiej strony teoria projektowania pozostaje najmłodszą dyscypliną naukową. Jednym z istotnych problemów dyskutowanych w teorii ...
 • Some Remarks on System Conceptions in Science 

  Drygalski, Jerzy (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  W drugiej połowie XX wieku uwidacznia się wzmożone zainteresowanie koncepcjami systemowymi w wielu odrębnych dziedzinach nauki (biologii, psychologii, socjologii itd.). Elementem łączącym rozważania dotyczące różnych ...
 • Self-Regulation, Decentralization and Control in Economic Systems 

  Nemény, Vilmos (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  W teorii ekonomii, lub dokładniej w teorii organizacji i kierowania systemami ekonomicznymi, występują określone problemy, które do tej pory nie zostały precyzyjnie naukowo opisane. Są one jedynie mniej lub bardziej ...
 • Preface 

  Gońcińakl, Janusz (Uniwersytet Łódzki, 1982)