DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNO-EKONOMICZNA SYTUACJA LUDNOŚCI W STARSZYM WIEKU
REDAKTOR ZESZYTU Zbigniew Michałkiewicz

CONTENT

 • Przedmowa
  Zbigniew Michałkiewicz
  1. Postępy procesu starzenia się ludności Polski do roku 2000
   Barbara Nowakowska
  2. Aktywność zawodowa ludności nierolniczej w wieku poprodukcyjnym
   Włodzimierz Obraniak
  3. Prognoza gospodarstw domowych kierowanych przez osoby w starszym wieku
   Kazimiera Nowak-Sapota
  4. Analiza dochodów emerytów według wieku i płci w Polece w latach 1974-1976
   Magdalena Domańska
  5. Wiek jako czynnik determinujący wydatki konsumpcyjne emerytów
   Kazimiera Guraj-Kaczmarek
  6. Wykształcenie a poziom i struktur wydatków ludności w starszym wieku
   Zofia Zarzycka
  7. Korzystanie przez miejską ludność w starszym wieku z usług rejonowego lecznictwa ogólnego w Łodzi
   Jadwiga Wiśniewska-Suchecka
  8. Korzystanie z usług podstawowej opieki zdrowotnej- przez ludność w starszym wieku
   Anna Malarska
  9. Korzystanie z pomocy poradni ogólnych na wsi a wiek i płeć pacjentów (na przykładzie wybranych ośrodków zdrowia)
   Czesława Stępień
  10. Częstość korzystania z usług Pogotowia Ratunkowego przez osoby w starszym wieku
   Halina Mikulska
  11. Korzystanie z usług uzdrowiskowych przez osoby w starszym wieku
   Henryk Mikulski

  Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

  Recent Submissions