STUDIA NAD MYŚLĄ EKONOMICZNĄ SOCJALDEMOKRACJI WSPÓŁCZESNEJ
REDAKTOR ZESZYTU Wiesław Piątkowski

CONTENT

 1. Przedmowa
  Wiesław Piątkowski
 2. Poglądy ekonomiczne socjalistów francuskich (1956— 1962)
  Wiesław Piątkowski
 3. Problemy rozwoju ekonomicznego w myśli labourzystowskiej
  Eugeniusz Kwiatkowski
 4. Problematyka przemian ekonomicznych w myśli Socjalistycznej Partii Austrii
  Gedymin Spychalski
 5. Ewolucja doktryny ekonomicznej SPD
  Mieczysław Poborski

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Ewolucja doktryny ekonomicznej SPD 

  Poborski, Mieczysław (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  The article consists of two parts. In the first part — on the basis of the official documents of the Socio-Democratic Party of Germany — the author performs an analysis of the evolution of the economic concepts of this ...
 • Przedmowa 

  Piątkowski, Wiesław (Uniwersytet Łódzki, 1982)
 • Problematyka przemian ekonomicznych w myśli Socjalistycznej Partii Austrii 

  Spychalski, Gedymin (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Starting with an introductory discussion introducing the most essential terminological definitions — the author of this article continues the analysis of the subject in two consecutive stages. And thus, after presentation ...
 • Problemy rozwoju ekonomicznego w myśli labourzystowskiej 

  Kwiatkowski, Eugeniusz (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  The article contains a presentation of the views of the labourist thought on the economic development problems. The basic source of materials was provided, on one hand, by the post-war official documents of the Labour ...
 • Poglądy ekonomiczne socjalistów francuskich (1956 - 1962) 

  Piątkowski, Wiesław (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  The basic source of materials for this analysis was provided by „La Revue Socialiste" (theoretical organ of the French Section of the International Socialist Movement) presenting not only publicistic materials but also ...