CONTENT

 1. Preface
  Władysław Welfe, Władysław Milo
 2. On the Numerical Properties of the M-P Generalized Inverse Algorithms
  Józef Białas, Władysław Milo, Zbigniew Wasilewski
 3. An Algorithm of the Estimotion Methods of Final Form's Parameters of Simultaneous Linear Econometric Models
  Władysław Dębski, Władysław Milo
 4. The Power of Tests Based on the Length of Rune
  Czesław Domański, Andrzej Tomaszewicz
 5. Tests for Normality Based on Skewness and Kurtosis Measures
  Czesław Domański, Wiesław Wagner
 6. The Estimation of CES Production Function Parameters by the Axial Double Iteration Method
  Czesława Jackiewicz, Halina Klepacz, Elżbieta Żółtowska
 7. The Two-Stage Iterative Method for Estimating the CES Production Function
  Czesława Jackiewicz, Halina Klepacz, Elżbieta Żółtowska
 8. On the Efficiency of Weighted Least Squares Estimators in the Case of a General Linear Model
  Władysław Milo, Zbigniew Wasilewski
 9. Some Problems of Robust Estimation in the Case of linear Models. Part 1. Characterization of Robustneas
  Władysław Milo, Zbigniew Wasilewski
 10. Tests of Univariate Normality
  Wiesław Wagner
 11. An Evaluation of Efficiency of Some Estimators for the First Order Autoregressive Models
  Andrzej Tomaszowicz, Majid Hemza Al-Nassir

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • An Evaluation of Efficiency of Some Estimators for the First Order Autoregressive Models 

  Tomaszowicz, Andrzej; Al-Nassir, Majid Hemza (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  Artykuł przedstawia porównanie efektywności następujących metod estymacji dla parametrów modeli autoregresji pierwszego rzędu: 1) zwykła- metoda najmniejszych kwadratów (zmnk), 2) zmodyfikowana metodą najmniejszych ...
 • Tests of Univariate Normality 

  Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  W artykule prezentowane są testy jednowymiarowej normalności w podziale na testy oparte na porównaniu dystrybuant rozkładu empirycznego i normalnego, testy wykorzystujące momenty z próby oraz testy oparte na statystykach ...
 • Some Problems of Robust Estimation in the Case of linear Models. Part 1. Characterization of Robustneas 

  Milo, Władysław; Wasilewski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  Praca zawiera : 1) opis intuicyjnego i heurystycznego znaczenia odporności, 2) opis Jakościowy miar odporności, 3) formalną charakterystykę otoczenia standardowego modelu liniowego , 4 ) definicje miar odporności ...
 • On the Efficiency of Weighted Least Squares Estimators in the Case of a General Linear Model 

  Milo, Władysław; Wasilewski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  Głównym calem pracy jest zaprezentowanie jednego z możliwych sposobów mierzenia efektywności w małych próbach i zanalizowanie niektórych własności ważonych estymatorów najmniejszych kwadratów 1 przedstawionej wyznacznikowej ...
 • Tests for Normality Based on Skewness and Kurtosis Measures 

  Domański, Czesław; Wagner, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  W artykule przedstawiono testy weryfikujące hipotezę o normalności rozkładu zarówno jednowymiarowego, jak i wielowymiarowego, oparte na miarach skośności i spłaszczenia. Do większości omawianych testów podano niektóre ...
 • The Two-Stage Iterative Method for Estimating the CES Production Function 

  Jackiewicz, Czesława; Klepacz, Halina; Żółtowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  W artykule przedstawiono propozycję metody estymacji funkcji i produkcji CES z addytywnie wprowadzonym składnikiem losowym. Metoda to jest oparta na klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów. Otrzymany układ nieliniowych ...
 • The Estimation of CES Production Function Parameters by the Axial Double Iteration Method 

  Jackiewicz, Czesława; Klepacz, Halina; Żółtowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  W artykule omówiono metody estymacji parametrów funkcji produkcji typu CES nazwaną osiową metodą podwójnej iteracji oraz wyniki eksperymentu Monte-Carlo przeprowadzonego dla tej metody. Eksperymenty te miały na celu ...
 • The Power of Tests Based on the Length of Rune 

  Domański, Czesław; Tomaszewicz, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  Artykuł dotyczy analizy mocy testów opartych na maksymalnej długości serii z jednej strony mediany (Sa), mniejszej z maksymalnych długości serii z każdej strony mediany (SD), większej z maksymalnych długości serii z ...
 • An Algorithm of the Estimotion Methods of Final Form's Parameters of Simultaneous Linear Econometric Models 

  Dębski, Władysław; Milo, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  W ostatnich latach powstało kilka prac na temat metod estymacji parametrów postaci końcowej liniowych modeli ekonometrycznych [ 1, 2, 3 ], jednakże żadna z nich nie zawiera algorytmu pozwalającego na obliczenie wartości ...
 • On the Numerical Properties of the M-P Generalized Inverse Algorithms 

  Białas, Józef; Milo, Władysław; Wasilewski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  Praca zawiera krótki opis trzech nieiteracyjnych i jednego iteracyjnego algorytmu obliczania uogólnionych odwrotności danej macierzy A+ oraz rezultatów eksperymentów numerycznych zmierzających do ustalenia ...
 • Preface 

  Welfe, Władysław; Milo, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)