Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

  • System informacyjny rachunkowości. Analiza, Struktury, Projekty 

    Jarugawa, Alicja; Gorgolewski, Józef; Marcinkowski, Jerzy; Skowroński, Józef; Sobańska, Irena; Szejna, Sławomir; Świderska, Elżbieta; Wysocka, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
    This monographic is a result of long-term studies carried out by the research team from the Department of Accounting, University of Łódź, within the framework of an interministerial research project MR.I.30 , on ...