CONTENT

 1. Wstęp
  Paweł Glikman
 2. CZĘŚĆ I - RACHUNEK EKONOMICZNY W PROCESIE KOORDYNACJI PLANÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO KRAJÓW RWPG

 3. Zarys problematyki modelu koordynacji planów rozwoju społeczno-gospodarczego krajów RWPG
  Paweł Glikman
 4. Wstępne ujęcie modelowe określenia optimum w skali wspólnoty krajów RWPG
  Aleksander Legatowicz
 5. Modele matematyczne w zastosowaniu do integracji gospodarczej krajów socjalistycznych (analiza literatury przedmiotu)
  Ewa Wojciechowska
 6. CZĘŚĆ II - PROBLEMY DŁUGOFALOWEJ WSPÓŁPRACY PRODUKCYJNO-HANDLOWEJ POLSKI, NRD, CZECHOSŁOWACJI I WĘGIER W DZIEDZINIE WŁÓKIENNICTWA

 7. Analiza porównawcza przemysłów włókienniczego i odzieżowego oraz handlu zagranicznego wyrobami włókienniczo-odzieżowymi Polski, NRD, Czechosłowacji i Węgier
  Andrzej Miciński, Wojciech Urbaniak

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions