Redaktor zeszytu: Lubomira Tyszler

CONTENT

1. Les coûts de la construction des murailles en Pologne jusq'au XVI siècle
Jan Szymczak
2. Comment construisait-on un château-fort au Moyen Age : aperçu d'archéologue
Tadeusz Poklewski
3. Le château des évêques de Cracovie à Iłża: remarques sur le développement
Stanisław Medeksza
4. On relations between medieval and modern defensive architecture
Grzegorz Bukal
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions