Recent Submissions

 • Stacja kolejowa PKP w Szadku 

  Stulczewski, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
 • Dostępność transportowa Szadku 

  Wiśniewski, Szymon ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  This article describes transport accessibility of Szadek - a small town in Łódź voivodeship. To this end, three major aspects were analysed: potential accessibility, functioning of public transport and effectiveness of ...
 • Szadek jako ośrodek sukienniczy w XV–XVII wieku 

  Marszał, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  In XV and XVI centuries, Szadek, like many other Polish towns, was undergoing a period of intensive growth and prosperity. Many craftsmen, also from abroad, came and settled in Szadek in XV century. The town became an ...
 • Znak miejski Zduńskiej Woli 

  Adamczewski, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The heraldic coat of arms of Zduńska Wola commemorates the possessors of the town (Stefan and Honorata Złotniccy) and the granting of city rights in 1825. The present sign of the city of Zduńska Wola was designed in 1915. ...
 • Herb gminy (wiejskiej) Zduńska Wola 

  Adamczewski, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Zduńska Wola (rural) commune coat of arms was adopted in 2001. It was de-signed by Andrzej Dabrowski, a designer connected with the Polish Heraldry Cen-tre. The emblem includes reference to the controversial mid-19th century ...
 • Herb powiatu zduńskowolskiego 

  Adamczewski, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The County Council in Zduńska Wola made a resolution on 24 November 2000 to adopt a county coat of arms. It features St. Maksymilian M. Kolbe, a monk and martyr. The Saint’s ties with Zduńska Wola influenced the direction ...
 • Wywiad ze Stanisławem Kępką – jednym z najstarszych mieszkańców Szadku 

  Stulczewski, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
 • Aktywność społeczna mieszkańców gminy Szadek 

  Nowak, Wanda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
 • Szadkowianie w powstaniu warszawskim 

  Stulczewski, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The Warsaw Uprising was a major World War II operation organized by the Polish resistance Home Army. It was planned for 1 September 1944. The start of the uprising in Warsaw spurred social resistance against the Nazi ...
 • Bentofauna rzeki Pichna Szadkowicka na odcinku od źródła w Zimnej Wodzie do ujścia z terenu uroczyska Wojsławice 

  Szczerkowska-Majchrzak, Eliza ORCID; Woziwoda, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The aim of the study was the documentation of benthofauna from the Pichna Szadkowicka River flowing through the Wojsławice forest complex in the municipality of Szadek. The study was conducted in July 2013 at eight study ...
 • Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Szadku w latach 1919– 1933 

  Stefańska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Polish Youth Association in Szadek was set up in 1919 at the initiative of Jan Anglik. It was then reorganized in the early 1920s by Father Edward Dyja and Dean Antoni Orzechowski. Afterwards it was successively run by ...
 • Charakterystyka geobotaniczna rzeki Pichna Szadkowicka na odcinku od źródła w Zimnej Wodzie do ujścia z terenu uroczyska Wojsławice 

  Woziwoda, Beata; Szczerkowska-Majchrzak, Eliza ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The paper presents the river valley physiography and the selected hydraulic, physics and chemical parameters of the upper section of small lowland river – Pichna Szadkowicka (the Warta river catchment, Central Poland). The ...
 • Sejmiki szlachty sieradzkiej w Szadku w latach 1668–1695. Zestawienie chronologiczne 

  Kobierecki, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The presented list of the local diets (sejmiki) was based on the analysis of three sources, the city court books of Sieradz, the Pawiński Files Teki Pawińskiego and Pstrokoński Files Teki Pstrokońskiego. In the case of ...
 • Testament mieszczanki szadkowskiej Doroty Czygańskiej z Lipińskich z 1693 roku 

  Szkutnik, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Szadek has a well-preserved set of town records for the period 1401 – 1697, consisting of 32 volumes. These books contain a number of legal entries, including testaments. The last will of Dorota Czygańska born Lipińska, ...
 • Rola terenów wiejskich w rozwoju sukiennictwa szadkowskiego w XV-XVII wieku 

  Marszał, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  In XV and XVI centuries Szadek was one of important towns of the eastern part of Greater Poland and a major centre of wool cloth production of the country, second only to Brzeziny in the Sieradz and Łęczyca district. Such ...