Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Przedsiębiorstwa a rozwój gospodarki
pod redakcją naukową Bożeny Mikołajczyk
Recenzent: Grażyna Borys


Recent Submissions

 • Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako narzędzie realizacji polityki gospodarczej państwa 

  Pastusiak, Radosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  Main goal of this articles is to describe influence special conditions created in Special Economic Zones to the efficiency of polish companies and compare with company in running business outside SEZ. SEZ were created ...
 • Kierunki rozwoju spółdzielczości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 

  Kietlińska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  Last decades are characterised by quick economic development. It causes the better fulfill the needs of the society. On the other hand it effects the negative economic phenomena such as: unemployment, homelessness, poverty ...
 • Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wspierania inwestycji w regionach słabo rozwiniętych 

  Burzyńska, Dorota ORCID; Stępniak-Kucharska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  Special economic zones are one of elements of the state regional policy. Their basic aim is to foster economic development of regions with high level of unemployment or requiring restructurisation. This conception is the ...
 • Rola przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w gospodarce 

  Bednarczyk, Teresa Hanna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  This paper discusses of the most important functions, which are acted by the insurance enterprices in the free market economy. It analyses the microeconomical functions, especially: protection, compensation and accumulation ...
 • Istota i metody przeciwdziałania wykorzystaniu rajów podatkowych w polskich warunkach 

  Kuchciak, Iwa ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  A tax heaven is usually a territory with lower tax duties in comparison to other countries. For that reason countries maintain different sorts of law restrictions in tax heavens. We can also make various classifications ...
 • Wybrane aspekty amortyzacyjnej osłony podatkowej 

  Konieczny, Zygmunt (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  The article refers to depreciation as a specific economic-financial category. The depreciation, similar to outside capital interest, decreases tax payments and allows to use tax shield. The influence of tax shield on ...
 • Odroczenie wypłat dywidendy a koszt kapitału własnego spółki 

  Zimny, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  The subject of this paper is Dividend Discount Model used in calculation of company’s equity cost. The paper shows that the model is inadequate to companies that do not pay dividend, which happens often in the emerging ...
 • Polityka dywidendy w spółce akcyjnej - uwarunkowania i strategie 

  Wypych, Mirosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  Profit division and the following dividend payment are one of the most important financial decisional aspects in a join-stock company. Paid dividend should favour the amassing of equity brought to the company by its ...
 • Zabezpieczanie ryzyka walutowego z wykorzystaniem kontraktów terminowych futures notowanych na WGT SA 

  Letkowski, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  The article outlines the issues of exchange rate risk (it's specificity and types) and derivative instruments (based on currencies) quoted on Warsaw Commodity Exchange. The exchange rate risk is one of the most significant ...
 • Publiczne emisje obligacji korporacyjnych w Polsce 

  Dykto, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  The main purpose of the paper was description and analysis of public market of corporate bonds in Poland. The market does not develop very rapidly: bonds were issued on larger scale only since 2002, before the dale the ...
 • Papiery komercyjne - substytut kredytu bankowego 

  Czechowska, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  The article represents the kelter of market of commercial papers in Poland, occurrent on him problems, main barriers and the conditioning of development. In spite of potential advantages was noted fall of interest this ...
 • Bariery kredytowania małych przedsiębiorstw 

  Czajkowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  Accessibility to banks’ credits for many small enterprises is limited in considerable degree. The main aim of the article is to perform opinions of both the banks as well as firms applying about credits resulting from ...
 • Kredyty dla przedsiębiorstw a koniunktura gospodarcza 

  Bogus, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  The article focuses on the relations between the activity of enterprises on the credit market and the stage of business cycle. In the Polish economy one can observe an phenomenon of assymetry between demand for credit ...
 • Znaczenie Strategii Lizbońskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw 

  Srebrzyński, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  During the Lisbon European Council (March 2000), the European Union set a new strategic goal for the 2000-2010 decade: “to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable ...
 • Bariery funkcjonowania sektora MSP 

  Kurowska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  This paper presents the barriers for development which the small and medium entrepreneurs encounter and which define the characteristics of the market the entrepreneurs operate. The majority of these barriers limit the ...
 • Tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej 

  Kurczewska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  Development tendencies for small and medium-sized enterprises are difficult to predict because of their number and heterogeneity. Analysing the possible direction of changes implies the observation of economic indicators, ...
 • Wspomaganie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech ze środków publicznych 

  Fila, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  Small and medium-sized enterprises (SME) act a very important role in the German economy. Their good condition is related to the fact, that for many years government has been putting much effort to stabilise and strengthen ...
 • Wstęp 

  Mikołajczyk, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
 • Zmiana warunków kredytowania przedsiębiorstw w kontekście porozumienia bazylejskiego w świetle literatury niemieckiej 

  Ścianowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  The aim of this paper is the analysis of the possibilities given to the enterprises by the capital agreement. The role of the banking sector in the economic development is described. The predominant role of internal ...
 • Opłacalność transakcji fuzji i przejęć jako bariera konsolidacji kapitałowej 

  Marszałek, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  Most of the experts say, that any decision concerning external development should be based on valuation both acquiring and acquired enterprises. If the value of both separated firms is lower than the one after the ...

View more