Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Wybrane zagadnienia z zakresu finansów i handlu międzynarodowego
Pod redakcją Wiesława Dębskiego i Wiesławy Włodarczyk-Guzek
Recenzent: Eugeniusz Najlepszy


Recent Submissions