Macroeconomics of the Polish economy against the background of the European Union

Recent Submissions

 • Innowacyjność polskiej gospodarki: ocena poziomu, uwarunkowania i perspektywy rozwoju 

  Kasperkiewicz, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Celem artykułu jest dokonanie oceny poziomu innowacyjności polskiej gospodarki na tle innych krajów Unii Europejskiej i odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości rozwoju innowacyjności w kontekście wyboru odpowiedniej ...
 • Zaawansowanie gospodarek opartych na wiedzy w krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza 

  Dworak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Wiedza stanowi istotne źródło postępu technologicznego, ekonomicznego i społecznego. W procesie innowacyjnym wiedza jest podstawowym nakładem niezbędnym do tworzenia innowacji, ale również efektem tego procesu. W procesie ...
 • Zielona gospodarka w Unii Europejskiej - moda czy głos rozsadku? 

  Burchard-Dziubińska, Małgorzata ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Zielona gospodarka, definiowana jako gospodarka, która wpływa na wzrost dobrobytu ludzi i równości społecznej jednocześnie zmniejszając zagrożenia środowiskowe i niedobór zasobów naturalnych jest obecnie w Unii Europejskiej ...
 • BARIERY I STYMULATORY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W WOJEWÓDZTWACH POLSKI WSCHODNIEJ 

  Piotrowski, Marek; Organiściak-Krzykowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Significant work force depletion in Poland which is expected for the next decades moves to take consideration of current and future role of foreigners on polish labour market. Poland, despite the fact that still records a ...
 • Ways Out of Liquidity Trap and Deflation 

  Frejtag-Mika, Eliza (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  This paper addresses the issue of liquidity trap. The term is adopted from J. Keynes to define an economy in the state of zero bound interest rate and imminent deflation. The discussion is based on findings from  P. Krugman’s ...
 • Educational determinants of return migration of Poles 

  Organiściak-Krzykowska, Anna; Machnis-Walasek, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Migration is a very important socio-economic issue in the contemporary world. One of the interesting and pertinent research problems worth considering concerns the scale and nature of migration from countries which entered ...
 • EKSPORT DO NIEMIEC JAKO CZYNNIK WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE W LATACH 2000-2012 

  Bukowski, Sławomir Ireneusz; Garlińska-Bielawska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Słowa kluczowe: eksport, wzrost gospodarczy  StreszczenieCelem podjętym przez autorów artykułu jest zbadanie czy i w jakim stopniu eksport do Niemiec jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce. Przeprowadzona ...
 • Wpływ rodzaju umów o pracę na elastyczność zatrudnienia względem PKB i płac realnych w krajach OECD w latach 2002-2011 

  Kwiatkowski, Eugeniusz; Włodarczyk, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Przedmiotem artykułu jest elastyczność zatrudnienia, stanowiąca element składowy szerszej koncepcji, a mianowicie elastyczności rynku pracy. Analizy koncentrują się na elastyczności zatrudnienia w gospodarkach krajów OECD ...
 • Measuring the efficiency of Polish banks using stochastic frontier approach 

  Skrzypek, Jurand; Trojak, Mariusz Radosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The aim of the paper was to estimate the level of efficiency of commercial banks operating in Poland. In order to do that, authors evaluated the level of development of the polish banking system and with the use of the ...
 • WORKER FLOWS ON THE LABOUR MARKET. WHERE DOES THE EMPLOYMENT INFLOW COME FROM? 

  Gałecka-Burdziak, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The economies are characterized by large flows of workers and job posts. Job flows are connected to job creation and job destruction processes. Worker flows result from job reallocation processes as well as for example ...
 • Determinanty wzrostu zadłużenia w gospodarce światowej 

  Grabia, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Celem artykułu jest przedstawienie i zbadanie determinantów wzrostowej tendencji zadłużania się przez większość rządów na świecie. Opracowanie składa się z wprowadzenia, dwóch części zasadniczych i podsumowania.Główne ...
 • UNEMPLOYMENT ON THE WIELKOPOLSKIE LABOUR MARKET (THE YEARS 2002-2012) 

  Kalinowska-Sufinowicz, Baha; Jarmołowicz, Wacław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The main goal of the paper is the presentation, analysis and assessment of the level of unemployment depending on the selected socio-occupational and demographic features in Wielkopolskie Voivodeship in the years 2002-2012. ...