CONSPECTUS MATERIAE

1. Eros paidikos kontra miłość do kobiety w „Dialogu o miłości erotycznej” Plutarcha i „Bogach miłości” Lukiana (Eros paidikos vs. female love in Plutarch’s “Amatorius” and Lucian’s “Amores”)
Joanna SOWA
2. Rydwan Triptolemosa (The chariot of Triptolemos)
Marta CZAPIŃSKA
3. „Corpus Hermeticum” XVI (“Corpus Hermeticum“ XVI)
Aneta TYLAK
4. Lexical expression of the concept love in Theocritus’ works (Leksykalne wyrażenie miłości konceptualnej w twórczości Teokryta)
Oryslava IVASHKIV-VASHCHUK
5. Rzymskie bóstwo akwatyczne „Tiberinus” w epickiej narracji „Annales” Enniusza (“Tiberinus”, the roman water deity in an epic narration of the “Annales” by Quintus Ennius)
Lucyna STANKIEWICZ
6. Osservazioni sulla etimologia e funzione di due teonimi umbri (Some observations on the etymology and function of two umbrian theonyms)
Tamara ROSZAK
7. Historia leksykonu „De verborum significatu” (The history of the lexicon “De verborum significatu”)
Katarzyna KUSZEWSKA
8. Scolacium w Kalabrii – wybrane źródła literackie do poznania historii miasta (Scolacium in Calabria – selected literary sources for the history of the town)
Adriana GRZELAK-KRZYMIANOWSKA
9. Obraz miłości małżeńskiej w eklodze „Acon” Giovanniego Pontana (The image of conjugal love in Giovanni Pontano’s eclogue “Acon”)
Alicja RACZYŃSKA
10. Giovanni Pietro Arrivabene. Poeta e teologo (Giovanni Pietro Arrivabene. Poet and theologian)
Orazio Antonio BOLOGNA
11. The myth of the cyclops in antiquity and in the Spanish golden age (Mit cyklopa w antyku i literaturze hiszpańskiej złotych wieków)
Hanna ZALEWSKA-JURA, Agnieszka KŁOSIŃSKA-NACHIN
12. Julius Zeyer i Stanisław Wyspiański. Modernistyczny projekt krytycznej mitologii narodowej (Julius Zeyer and Stanisław Wyspiański. A modernistic project of the critical national mythology)
Joanna MIELCZAREK
13. “Antique” dramas by Heiner Müller. Adaptation of myths or a new dramatic aesthetics? (“Antike” Dramen Heiner Müllers. Adaption der Mythen oder eine neue Theaterästhetik?)
Joanna JABŁKOWSKA
14. „Et in Arcadia fracta ego”. Ponowoczesna entopia Toma Stopparda (“Et in Arcadia fracta ego”. Postmodern entopia of Tom Stoppard)
Mariusz BARTOSIAK
15. Recenzja edycji: Jan Kochanowski, „Carmina latina”, cz. 3: „Komentarz”, oprac. Z. Głombiowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ss. 983 (Edition Review: Jan Kochanowski, „Carmina Latina”, cz. 3: „Komentarz”, oprac. Z. Głombiowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, pp. 983)
Krystyna PŁACHCIŃSKA
16. Recenzja książki Grzegorza Kotłowskiego i Elżbiety Starek, „Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska. Bazylika Mariacka”, Pelplin 2013, Wydawnictwo „Bernardinum”, ss. 105 (Recensio libri, Grzegorz Kotłowski i Elżbieta Starek, „Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska. Bazylika Mariacka”, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2013, pp. 105)
Barbara HARTLEB-KROPIDŁO

DIDACTICA

1. Mowa Arystofanesa z „Uczty” Platona (189c–193d) – przekład literacki
Kamila OSIŃSKA, Magdalena CIEŚLIKOWSKA-RYCZKO

Recent Submissions