Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Polityka gospodarcza - aspekty teoretyczne i praktyczne
pod redakcją Stefana Krajewskiego i Anny Stępniak-Kucharskiej


Recent Submissions

 • Teoretyczne aspekty popytu na pieniądz 

  Alberciak, Paweł; Kacprzyk, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  The main problem this article attempts to solve is the question if there is a theoretical connection in the analysis of money demand between the attitude represented by the quantity theory of money and Keynes’s attitude. ...
 • Stopień niezależności banku centralnego a inflacja 

  Andrzejewska, Ewa; Burdziak, Adrian; Kuchta, Zbigniew ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  he objective of the article is an analysis of influence of a degree of central bank independence on a rate of inflation. Inflation theories of dynamic inconsistency were developed e.g. by Kydland and Prescott [1977], ...
 • „Miękkie” ograniczenia budżetowe jako instrument wspierania przedsiębiorstw 

  Stępniak-Kucharska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  The economic transition and the later worsening of the economic situation led to the worsening of the financial situation of Polish firms. Since 1990, the state has taken the decision to use “soft” budgeting (cancel ...
 • Podejście nowej ekonomii keynesowskiej do polityki reguł (w świetle analizy reguły J. B. Taylora) 

  Paszyn, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  The paper examines Taylor rule as an example of active rules. This sort of rules reacts in response to changes in economy (f.e. in rate of unemployment or price level). The first part of paper presents evaluation of ...
 • Prosty teoretyczny model szarej gospodarki 

  Myślińska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  The article presents a theoretical shadow economy model based on Cobb-Douglas production function with decreasing returns to scale. The whole economy is divided into formal and informal sector with each enterprise operating ...
 • Dylematy związane ze stosowaniem podatków ekologicznych 

  Burchard-Dziubińska, Małgorzata ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  This paper discusses arguments for and against ecological tax reform. Growing environmental problems, permanent high unemployment rate, unsatisfactory pace of economical growth and growing average age of population tn ...
 • Ekopodatki podstawą reform systemu podatkowego 

  Burzyńska, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  Conception of Ecological Tax Reform is reduced to shift the burden of the tax from work and capital to increase severance tax and to increase taxation emitted into the environment pollution. By ETR we can improve our ...
 • Stopy podatkowe maksymalizujące użyteczność gospodarstwa domowego w warunkach niepewności stawki płac 

  Krajewski, Piotr ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  Tax rates maximising the households’ utility under wage rate uncertainty are analyzed in the article. It is assumed in the article that each household with probability π₁ obtains wage rate w₁ and with probability π₁ ...
 • Rola aktywnej polityki fiskalnej w gospodarce dotkniętej „pułapką płynności” 

  Działo, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
  The objective of the paper is to discuss the role of discretionary fiscal policy in a low interest rate economies. The first section presents some common arguments against the discretionary fiscal policy. They rest on ...
 • Wprowadzenie 

  Krajewski, Stefan; Stępniak-Kucharska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)