Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Metody ilościowe w społeczeństwie informacyjnym
pod redakcją Czesława Domańskiego i Jadwigi Sucheckiej
Recenzent zeszytu: Janusz Wywiał


Recent Submissions