CONTENT 1. Procedura przyjmowania budżetu Unii Europejskiej w prawie i w praktyce
  Małgorzata Czemielewska-Rutkowska
 2. Potencjalne skutki środowiskowe realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - na przykładzie priorytetu Tworzenie warunków do rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
  Anna Janiszewska, Ewa Klima, Agnieszka Rochmińska
 3. Społeczna odpowiedzialność korporacji - koncepcja i studium przypadku
  Małgorzata Rozkwitalska
 4. Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji. Współczesne dylematy realizacji funkcji
  Joanna Bogołębska
 5. Rozwój amerykańskiej agencji kredytów eksportowych
  Agnieszka Dorożyńska
 6. Polityka spójności 2007-2013 - szansa dla Polski?
  Tomasz Dorożyński
 7. Systematyka ryzyka w funduszach inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych otwartych
  Tomasz Miziołek
 8. Rynek produktów sprawiedliwego handlu (fair trade) w Polsce
  Jakub Kronenberg
 9. Wybrane instrumenty polityki ekologicznej Unii Europejskiej w sektorze elektroenergetycznym
  Tomasz Motowidlak
 10. Efektywność rynków finansowych - teoria a praktyka
  Małgorzata Janicka
 11. Warunki i przebieg liberalizacji światowego handlu produktami rolnymi
  Janusz Świerkocki
 12. Finansowanie spółek na międzynarodowym rynku finansowym
  Ewelina Zarzycka
 13. Ewolucja teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej
  Beata Andrzejczak
 14. Czynniki wpływające na ceny papierów wartościowych na światowych rynkach finansowych
  Ewa Feder
 15. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na podstawie teorii instytucjonalnych - koncepcja "instytucjonalizmu organizacyjnego przedsiębiorstw"
  Magdalena Rosińska
 16. Teoretyczne podstawy wyróżnienia systemów finansowych we współczesnej gospodarce rynkowej - wybrane aspekty
  Iwona Bujnowicz
 17. Ekonomiczne skutki dumpingu
  Anetta Kuna-Marszałek
 18. Konkurencyjność polskiego eksportu tkanin
  Wojciech Urbaniak
 19. Przezwyciężanie stagnacji gospodarczej w Japonii
  Bogdan Buczkowski
 20. Ukraińskie giełdy papierów wartościowych : bariery i perspektywy
  Oksana Zajczenko
 21. Procedura przyjmowania budżetu Unii Europejskiej w prawie i w praktyce
  Karol Marek Klimczak
 22. Motywy interwencji walutowych jako instrumentu polityki walutowej władz monetarnych
  Marcin Konarski
 23. Liberalizacja przepływu kapitału w ramach Północnoamerykańskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
  Anna Midera

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Liberalizacja przepływu kapitału w ramach Północnoamerykańskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

  Midera, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  The North American Free Trade Agreement (NAFTA) goes beyond the classical definition of the free trade agreement. The Treaty of NAFTA incorporates some additional clauses concerning the liberalization of movement of capital, ...
 • Motywy interwencji walutowych jako instrumentu polityki walutowej władz monetarnych 

  Konarski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Central banks are using foreign exchange interventions as a special tool for extraordinary situations on FX market to achieve specified goals of monetary policy. This paper focuses on description and definition of foreign ...
 • Przezwyciężanie stagnacji gospodarczej w Japonii 

  Buczkowski, Bogdan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  The Japanese economy is in its best shape after decade of stagnation thanks to relatively high external demand and various measures it has introduced aimed at further liberalizing its trade and investment regimes. A sustained ...
 • Dylematy ujęcia ryzyka w teorii ekonomii 

  Klimczak, Karol Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  The article aims to define reasons for the failure of economic theory to account for risk and uncertainty. It is shown, that risk conflicts with the basic assumption of main stream economics - rational behaviour. On the ...
 • Konkurencyjność polskiego eksportu tkanin 

  Urbaniak, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  An analysys of competitiveness of polish fabric export on the basis of the price and qualitative method was conducted. This method includes two criteries of judging - the level of prices in export and import and the saldo ...
 • Ukraińskie giełdy papierów wartościowych : bariery i perspektywy 

  Zajczenko, Oksana (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  The basic issue of the article is problem of equity market in Ukraine. There was carried out the analysis of current situation on the capital market and were shown factors and barriers which have substantial influence on ...
 • Ekonomiczne skutki dumpingu 

  Kuna-Marszałek, Anetta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Dumping is a part of a pricing strategy that is driven by market structures, business cycles or the characteristics of products that are manufactured. It is rarely an anti-competitive practice because most forms of dumping ...
 • Teoretyczne podstawy wyróżnienia systemów finansowych we współczesnej gospodarce rynkowej - wybrane aspekty 

  Bujnowicz, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  This paper reviewd theoretical aspects between financial system and economic growth. Theory and practice illuminates many of channels though which the emergence of financial instruments, markets and institutions affect - ...
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na podstawie teorii instytucjonalnych - koncepcja "instytucjonalizmu organizacyjnego przedsiębiorstw" 

  Rosińska, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  In the paper the author tries to explain, on the theoretical ground, the very basic determinants of companies' competitiveness improvement under the circumstances of global liberalized economy and dynamic changes which ...
 • Czynniki wpływające na ceny papierów wartościowych na światowych rynkach finansowych 

  Feder, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  The purpose of his article is to present elements which determine asset valuation at world financial markets. This paper offers some implications for investors who want to take part in international assets allocation. The ...
 • Ewolucja teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej 

  Andrzejczak, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  The paper discusses the evolution of foreign direct investment theory in host countries within several recent decades. It is a theoretical representation of the reasons behind FDI decisions. First part of the paper outlines ...
 • Warunki i przebieg liberalizacji światowego handlu produktami rolnymi 

  Świerkocki, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Developed countries still dominate international markets in agriculture products although recently several developing countries threatened their position. At the same time, the GATT/WTO community agreed to start liberalizing ...
 • Finansowanie spółek na międzynarodowym ryku finansowym 

  Zarzycka, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  The purpose of this article is to present the methods of acquiring of the capital on the international financial market by companies and briefly describe such financial instruments as: depositary receipts, eurobonds and ...
 • Efektywność rynków finansowych - teoria a praktyka 

  Janicka, Małgorzata ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  The discussion on the theory of financial markets' efficiency has been taking place for many years. The theory in question has many proponents and opponents. According to this theory markets are concerned to be efficient ...
 • Wybrane instrumenty polityki ekologicznej Unii Europejskiej w sektorze elektroenergetycznym 

  Motowidlak, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  The Europeans can enjoy the environment. The soundings of Eurobarometr show, that the majority (over 70%) of them wish, the decision makers treat with the same attention the question of environment, economic and social ...
 • Rynek produktów sprawiedliwego handlu (fair trade) w Polsce 

  Kronenberg, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Fair trade constitutes a new concept in Poland. Not many consumers are aware of it a not many retailers offer fair trade products. However, one may expect that the development fair trade market in Poland will resemble a ...
 • Systematyka ryzyka w funduszach inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych otwartych 

  Miziołek, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  The aim of this article is to systematizing of risk connected with investing in units of open-end and specialised open-end investment funds. There are two main categories of risk in investment funds: risk connected with ...
 • Polityka spójności 2007-2013 - szansa dla Polski? 

  Dorożyński, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  A membership in the European Union is not only an opportunity, but also a challenge for Poland. The main aim of this article is to evaluate the draft of the Cohesion Policy 2007-2013 and to draw a conclusion about the ...
 • Rozwój amerykańskiej agencji kredytów eksportowych 

  Dorożyńska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  The Export-Import Bank of the United States is the government's official export credit agency (ECA). EX-IM Bank is mandated to provide U.S. exporters with financing terms and conditions that are competitive with those made ...
 • Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji : współczesne dylematy realizacji funkcji 

  Bogołębska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  The aim of the article is to present the main features of the evolution of the Lender of Last Resort (LOLR) concept. Then the author depicts the institutional and operational framework of the LOLR function within the EU ...

View more