CONTENT 1. Wstęp
  Stanisław Wieteska
 2. Wybrane czynniki wpływające na poziom ryzyka w grupowych ubezpieczeniach na życie
  Adam Cieślak
 3. Proces zarządzania ryzykiem w organizacji. Wyniki obserwacji polskich przedsiębiorstw
  Marcin Dębiec
 4. Rezerwa na wyrównanie szkodowości w prawodawstwie wybranych krajów
  Mateusz Gątkowski
 5. Prewencja i profilaktyka pożarowa w teorii ubezpieczeniowej i bezpieczeństwie pożarowym
  Jacek Konciak
 6. Przestępczość ubezpieczeniowa w Polsce : formy wyłudzeń
  Ewa Otocka
 7. Znaczenie odpowiedzialności cywilnej w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa : zmiany w jej pojmowaniu w Polsce w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej
  Radosław Pastusiak
 8. Wpływ palenia tytoniu na wysokość składki w ubezpieczeniach na życie w Polsce
  Dorota Sadurska
 9. Ubezpieczenie mieszkań oraz ochrona ubezpieczeniowa zarządców nieruchomości w świetle wyników badań rynku polskiego
  Michał Spychalski
 10. Analiza przychodów działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń na życie w latach 1999-2004
  Beata Szkudlarek
 11. Problem doboru początkowego rozkładu prawdopodobieństwa przy szacowaniu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia
  Anna Szymańska
 12. Finansowanie spółek na międzynarodowym rynku finansowym
  Ewelina Zarzycka
 13. Rola ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym banku w świetle nowej umowy kapitałowej
  Agnieszka Ścianowska

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions