Przed Państwem drugi numer naszego pisma. Jego tytuł – „Czytanie Literatury” – jest dla nas niezmiernie ważny. Sądzimy bowiem, że w czasach wyjątkowo trudnych i rozlicznych wyzwań, przed którymi stanęli polscy humaniści, właśnie powrót do najbardziej fundamentalnej relacji: czytelnik – tekst ma szansę przywrócić wiarę w sens akademickiego działania i myślenia. Jesteśmy też przekonani, że znaczenia utrwalone w piśmie pozostawiają nadal odbiorcę w stanie aktywności intelektualnej i duchowej, sprawiając przy tym rodzaj najwyższej estetycznej przyjemności. „Czytam, więc jestem” – to formuła prawdziwie ożywcza.

Recenzenci II numeru „Czytania Literatury":
Maria Barłowska, Anna Czabanowska-Wróbel, Justyna Dąbkowska-Kujko, Tomasz Mizerkiewicz, Andrzej Niewiadomski, Magdalena Rembowska-Płuciennik, Joanna Ślósarska

CONTENT

Od redakcji

CZYTANIE RÓŻEWICZA

*Tadeusza Różewicza wycieczka do muzeum (i biblioteki)
ARKADIUSZ MORAWIEC
*O rzeczach, które wspierają pamięć
ANNA KURSKA
*Nadodrze Tadeusza Różewicza. O reportażu Most płynie do Szczecina
WOJCIECH BROWARNY
*Tadeusz Różewicz, Ciemne źródła
BEATA PRZYMUSZAŁA
*Różewicz: wiersze z ciemności
PAWEŁ PRÓCHNIAK (Decyzją autora dostęp do pełnej treści artykułu został ograniczony do sieci UŁ.)
*Figury z zaprzeczonej przestrzeni (Różewicz, Celan, Staff)
TOMASZ WÓJCIK
*Między słowem, milczeniem i... słowem. O wierszu*** [Czas na mnie...] z tomu Płaskorzeźba
PRZEMYSŁAW DAKOWICZ
*Czytanie/mówienie/pisanie. Różewicz wobec oratury i tekstu (Czytanie książek z tomu Płaskorzeźba)
MARCIN TELICKI
*Śladami Mickiewicza (klocek z tomu zawsze fragment)
DOROTA TAŁAJ
* RecyklingTadeusza Różewicza jako poemat satyryczny
ELŻBIETA SIDORUK
*Nabrzeża poezji Różewicza
GRZEGORZ PERTEK
*Biel staje się bielsza. O wyjściu
ANNA WĘGRZYNIAK
*Kwestia wstydu - wokół utworu przyj dziewczę przyj Tadeusza Różewicza
AGNIESZKA CZYŻAK
*Notatki na marginesie dwóch wierszy Tadeusza Różewicza
JACEK BRZOZOWSKI
*Stary Różewicz czyta starego Staffa - i co z tego wynika?
PIOTR PIETRYCH
*Od beztroskiego małpiego ludku do mądrego pana Pongo. Strategie post-ludzkie w późnej poezji Tadeusza Różewicza
ANNA FILIPOWICZ
*Komizm a intertekstualia w późnej twórczości Tadeusza Różewicza
KONRAD KISSIN
*(Nie)dokończony dialog w wierszu. Tadeusz Różewicz - Franz Kafka
PAULINA URBAŃSKA
*Marcin Świetlicki a Tadeusz Różewicz. Dwa głosy o sacrum
SYLWIA GRZESZNA
*Refleksywność Białego małżeństwa Tadeusza Różewicza
EWA NOFIKOW
*Na straży Teatru Niekonsekwencji - o kilku, nie tylko teatralnych, próbach czytania Straży porządkowej Tadeusza Różewicza
MARIA BERKAN-JABŁOŃSKA

CZYTANIE Z PERSPEKTYWY

*Różnica i racjonalność. Dyskurs feministyczny Pameli Sue Anderson i Michele Le Doeuff
DOROTA FILIPCZAK
*O kobiecie-"podrzędnicy". Pytania o feminizm Krasińskiego
MAGDALENA SIWIEC

CZYTANIE TRADYCJI

*"Pamiętaj, duszo ma, słowo to, co jesteśmy pielgrzymami". O kondycji przechodnia-gościa w siedemnastowiecznych Medytacjach Teresy Petrycówny
KATARZYNA KACZOR-SCHEITLER
*Odnawianie znaczeń. Strategie czytania literatury polskiego renesansu i baroku
IRENEUSZ SZCZUKOWSKI
*Czytanie Krasickiego w Dubiecku (i trochę historii)
WIESŁAW PUSZ

CZYTANIE (OKOŁO)ŁÓDZKIE

* Kwiaty polskie - utwór zagadkowy i kontrowersyjny
KRYSTYNA RATAJSKA

ROZMOWY (NIE TYLKO) O CZYTANIU

*O Kronosie Gombrowicza. Z profesorem Jerzym Jarzębskim rozmawia Krystyna Pietrych
*"Siadaj i opowiadaj mi, co tam u ciebie na warsztacie". O profesorze Jerzym Starnawskim z profesor Marią Wichową rozmawiają Tomasz Cieślak i Michał Kuran
*Łódzka polonistyka uniwersytecka w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
WIESŁAW PUSZ

TŁUMACZENIA

*"Scena pierwotna" Michele Le Doeuff: zakaz i pewność siebie w edukacji kobiety [przełożyła Katarzyna Gucio]
PAMELA SUE ANDERSON
*Wywiad [przełożył Tomasz Kaczmarek]
OCTAVE MIRBEAU

RECENZJE

*"Text Matters", czyli wokół tekstu
KATARZYNA GUCIO
*Wiele twarzy Belmonta
KATARZYNA BADOWSKA
*Salty, tańce, skoki i balety, czyli o tańcu w dawnych szkołach jezuickich
MAŁGORZATA MIESZEK
*Sygnatura twórczej osobowości poety
MAŁGORZATA GAJAK-TOCZEK
*Poza przywłaszczaniem i odzyskiwaniem
KRZYSZTOF FIOŁEK

JAK NAS CZYTAJĄ ZA GRANICĄ?

* La Terre de la grande promesse - francuska edycja Ziemi obiecanej Władysława Reymonta
MARZENA KARWOWSKA

JAK NAS CZYTAJĄ ZA GRANICĄ? (ANKIETA)

*Literatura polska w przekładach chorwackich: zarys

CZYM JEST DZIŚ CZYTANIE LITERATURY? (ANKIETA)

JANINA ABRAMOWSKA
JERZY JARNIEWICZ

RAFAŁ MAJDA


*NOTY O KSIĄŻKACH

Recent Submissions

 • Różewicz: wiersze z ciemności 

  Próchniak, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
 • Nabrzeża poezji Różewicza 

  Pertek, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  In this article, the author attempts to describe the dialectical relationship between poetry and poem. This distinction seems to be as clear, as ambiguous and contradictory. The purpose of this article is therefore to ...
 • „Text Matters”, czyli wokół tekstu 

  Gucio, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The author reviews two issues of „Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Cul- ture” that have been published to date. The review discusses the main areas that the Łódź-based publication addresses (literary ...
 • O Kronosie Gombrowicza. Z profesorem Jerzym Jarzębskim rozmawia Krystyna Pietrych 

  Pietrych, Krystyna; Jarzębski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Professor Krystyna Pietrych interviews Professor Jerzy Jarzębski, expert on the works of Witold Gombrowicz, editor of Kronos – a secret diary of the writer, hitherto unknown to the public. Jarzębski talks about ...
 • Wywiad [przełożył Tomasz Kaczmarek] 

  Mirbeau, Octave (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Translation of a one-act comedy Interview is the second work by Octave Mirbeau published in Poland. Mirbeau (1848-1917) was a French free-thinker and anarchist, exponent of “theater of combat”, whose message – popular ...
 • Literatura polska w przekładach chorwackich: zarys 

  Cilic Skeljo, Durdica (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Tłumaczenie tekstów literackich z języka polskiego na chorwacki ma długą historię. Znacząca liczba przekładów powstała w połowie XIX wieku i od tamtej pory aż do dnia dzisiejszego nieprzerwanie pojawiają się tłumaczenia ...
 • Odnawianie znaczeń. Strategie czytania literatury polskiego renesansu i baroku 

  Szczukowski, Ireneusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Niniejszy artykuł dotyczy metodologii czytania literatury polskiego renesansu i baroku. W szkicu tym interesują mnie przede wszystkim te strategie badawcze, które w pełni są uświadamiane i artykułowane w literaturze ...
 • Różnica i racjonalność. Dyskurs feministyczny Pameli Sue Anderson i Michèle Le Dœuff 

  Filipczak, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Artykuł jest pierwszym w Polsce omówieniem dyskursu feministycznego Pameli Sue Anderson, filozofki religii z Oxfordu, oraz Michèle Le Doeuff, filozofki z Sorbony. Wspólnym rysem obu badaczek jest zainteresowanie racjonalnością, ...
 • Czym jest dziś czytanie literatury? (ankieta) 

  Jarniewicz, Jerzy ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  In response to the questionnaire, Professor Jerzy Jarniewicz explains why it is im- possible and pointless to choose the best or the most important book, discusses his fascination with Justyna Bargielska’s writings, and ...
 • „Scena pierwotna” Michèle Le Dœuff: zakaz i pewność siebie w edukacji kobiety [przełożyła Katarzyna Gucio] 

  Anderson, Pamela Sue (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The essay begins with Michèle Le Dœuff’s singular account of the “primal scene” in her own education as a woman, illustrating a universally significant point about the way(s) in which education can differ for men and ...
 • Kwiaty polskie – utwór zagadkowy i kontrowersyjny 

  Ratajska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The paper points to the numerous controversies surrounding Julian Tuwim’s poem Kwiaty polskie (“Polish Flowers”). It outlines the discussions related to the story, ge- nological classification, composition, and concept ...
 • Czytanie Krasickiego w Dubiecku (i trochę historii) 

  Pusz, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The article is a summary of a meeting of scholars of the Enlightenment literature, dedicated to the works by Ignacy Krasicki, which was held in May 2013 in Dubieck. The author also briefly discusses the history ...
 • Salty, tańce, skoki i balety, czyli o tańcu w dawnych szkołach jezuickich 

  Mieszek, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Recenzja omawia książkę Anny Reglińskiej-Jemioł poświęconą problematyce tańca w dawnych teatrach jezuickich. Omówiona została kompozycja pracy oraz zagadnienia zawarte w kolejnych rozdziałach książki. W recenzji podkreślono ...
 • Na straży Teatru Niekonsekwencji – o kilku, nie tylko teatralnych, próbach czytania Straży porządkowej Tadeusza Różewicza 

  Berkan-Jabłońska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Artykuł stanowi przyczynek do rozważań na temat współczesnej recepcji dramaturgii Tadeusza Różewicza, a za podstawę przyjmuje jeden z utworów wchodzących w skład Teatru Niekonsekwencji – Straż Porządkową. Na podstawie kilku ...
 • La Terre de la grande promesse – francuska edycja Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta 

  Karwowska, Marzena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Danuta Knysz-Tomaszewska (Université Paris IV Sorbonne, Uniwersytet Warszawski) oraz Małgorzata Smorąg-Goldberg (Université Paris IV Sorbonne), redaktorki publikacji zatytułowanej La Terre de la grande promesse, oddały do ...
 • Czym jest dziś czytanie literatury? (ankieta) 

  Abramowska, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  In response to the questionnaire, Professor Janina Abramowska chooses the Bible, and the poetry of Jan Kochanowski and Wislawa Szymborska as the most impor- tant books. She also talks about her passion for journalism ...
 • Sygnatura twórczej osobowości poety 

  Gajak-Toczek, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Książka Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2011, stanowiąca pokłosie sesji zorganizowanej w 2011 roku przez Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, Wydawnictwo ...
 • Poza przywłaszczaniem i odzyskiwaniem 

  Fiołek, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The year of 2012 was very fruitful for Stanisław Brzozowski: six of his novels were published in two hefty volumes. Wydawnictwo Literackie , the publisher of this edition, keeps up with the (Krytyka Polityczna), which ...
 • Wiele twarzy Belmonta 

  Badowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Recenzja wskazuje, że publikacja Dariusza Kiszczaka jest pierwszą próbą uporządkowania i całościowego omówienia spuścizny Leo Belmonta, którego dorobek sytuuje się na styku Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, ...
 • „Pamiętaj, duszo ma, słowo to, co jesteśmy pielgrzymami”. O kondycji przechodnia-gościa w siedemnastowiecznych Medytacjach Teresy Petrycówny 

  Kaczor-Scheitler, Katarzyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The subject of this article is the presentation of issues futility and transience found in the manuscript of Medytacje (“Meditations”) by Teresa Petrycówna (about 1629-1700), a Norbertine nun in the Krakow monastery ...

View more