CONTENT 1. Słowo od Redakcji

 2. I. LITERATUROZNAWSTWO


 3. „Nieco akademicki abecedariusz” . Skarga umierającego inaczej
  Bartosz Jałoszyński
 4. Samuel Twardowski w literackiej szkole Mikołaja Reja
  Michał Kuran
 5. O literackości Diariusza wiedeńskiej okazyji Mikołaja Dyakowskiego
  Marcin Bauer
 6. Kilka uwag o intermediach z lwowskiego kolegium księży teatynów
  Małgorzata Mieszek
 7. Wizerunek św. Teresy z Avila w osiemnastowiecznej polskiej poezji karmelitańskiej
  Katarzyna Kaczor-Scheitler
 8. Antynomia młodość — starość na podstawie dramatów Piotra Krasuskiego Daniel i Alzyr
  Piotr Pirecki
 9. W kręgu wartości moralnych. Motywy i tematy wybranych ód filozoficzno-refleksyjnych Adama Naruszewicza
  Marta Szymor
 10. Teofila Morawska - narodziny legendy o kobiecie rycerzu
  Agnieszka Śniegucka
 11. Polityka i historia jako gra w "Faraonie" Bolesława Prusa (w kontekście Bachtinowskiej teorii karnawalizacji)
  Agnieszka Kowalkiewicz
 12. Włodzimierz Perzyński - pisarz zapomniany
  Agnieszka Buczyńska
 13. Pan, sługa i stwórca. Szkic o rolach, jakie przyjmują wobec kobiet mężczyźni w utworach Stanisława Przybyszewskiego
  Katarzyna Rakowska
 14. Podróż do enklawy czasu
  Tadeusz Błażejewski
 15. Cyberprzestrzeń po polsku. O nurcie tzw. cyberpunku w rodzimej literaturze fantastycznonaukowej
  Adam Mazurkiewicz
 16. Czy maszyna może być człowiekiem? Maska Stanisława Lema
  Maciej Wróblewski
 17. Motywy wspólne w literackim obrazie strajku i lokautu w Manchesterze (Elizabeth C. Gaskell, Mary Barton) i Łodzi (M. Gawalewicz Wir, K. Laskowski Lokaut)
  Aleksandra Antczak
 18. Geometria zdarzeń. O "Księdze zdarzeń" Bernarda Sztajnerta
  Karolina Kucharska
 19. Od Suchedniowa do Neapolu. Przestrzenie autobiograficzne w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
  Ewelina Szadkowska
 20. Polskie XX-wieczne badania nad muzycznością dzieła literackiego
  Aleksandra Antczak-Zajdel
 21. Uwagi o inspiracjach muzycznych dwu wierszy Wojciecha Wencla: "Srebrne i złote" oraz "Oda na dzień św. Cecylii"
  Jerzy Wiśniewski
 22. Czego jeszcze nie wiemy o biografii Juliana Przybosia?
  Józef Duk
 23. Od metafizyki do mistyki? Rozważania o poezji Anny Kamieńskiej
  Anna Moszczyńska
 24. Analiza paradoksu i oksymoronu w wierszach Janusza St. Pasierba w perspektywie poetyki "Ascezy słowa" (ujęcie porównawcze - na tle przykładów z angielskiej poezji metafizycznej)
  Marta Bącała
 25. (Nie) moja "mimesis"
  Andrzej Kudra
 26. O zapatrywaniach Romana Ingardena na jakości metafizyczne oraz na sposób ich objawiania się w dziele literackim
  Leszek Jazownik
 27. Gatunki wysokie w gimnazjalnym nauczaniu języka polskiego
  Alina Wnuk

 28. II. WSPOMNIENIA


 29. Romantyczni i współcześni
  Jerzy Poradecki
 30. Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1945-2007)
  Hanna Tadeusiewicz
 31. Profesor Bolesław W. Lewicki - między filmem i literaturą
  Jan Rek
 32. Z historii metodyki nauczania języka polskiego jako przedmiotu kierunkowego na Uniwersytecie Łódzkim (1946-1985)
  Hanna Ruszczakowa
 33. Z kart historii Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
  Mieczysław Gajos
 34. Setna rocznica urodzin profesora Mścisława Olechnowicza
  Olga Główko, Jan Sosnowski
 35. Szkic z historii germanistyki na Uniwersytecie Łódzkim
  Marek Ostrowski
 36. Dziesięć lat slawistyki na Uniwersytecie Łódzkim
  Małgorzata Korytkowska
 37. Filologia klasyczna Uniwersytetu Łódzkiego - wielcy badacze, niezapomniane osobowości
  Jadwiga Czerwińska, Zbigniew Danek, Hanna Zalewska-Jura

 38. III. DZIENNIKARSTWO 39. Polacy i Żydzi we współczesnym reportażu radiowym
  Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa
 40. Kilka uwag o polemice prasowej (na przykładach tekstów "Polityki")
  Monika Worsowicz
 41. Tytuły prasowe - ich budowa i funkcja
  Agnieszka Sadowska
 42. "Dziennik Łódzki" w latach 2000-2004
  Joanna Mikosz
 43. Kultura w felietonach Daniela Passenta
  Karolina Wieczorek
 44. O (nie)moralności dziennikarzy i stosowności ich działania w wywiadach i reportażach radiowych
  Kinga Klimczak
 45. Za stara baśń... recenzja filmu Jerzego Hoffmana
  Katarzyna Gorzkowska
 46. Esej o samotności
  Dominika Sobierajska
 47. Horror powrotu (Milan Kundera - "Nieiwedza")
  Karolina Sidowska
 48. Droga do miasta utrapienia
  Anna Odrowska

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more