Recent Submissions

 • Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej z okresu rzymskiego w Brusach, stan. 11, gm. loco, woj. bydgoskie 

  Walenta, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  In 1982 and 1986 year’s in Brusy, Jagiellońska st. 11 during earthwork was founding urn graves. The savework delived the next urn gravers. The most interesting graves aro no 3 with 2 bronze fibulas with silver plates A. ...
 • Pochówki dziecięce z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Odrach 

  Grzelakowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  The present article attemps to confront the data from anthropological and archaeological sources from sets of the grave exploited during studies on the burials ground of Wielbark culture in Odry in 1972-1978. As a ...
 • Grób wojownika kultury przeworskiej z Orońska w woj. radomskim 

  Kokowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  The author of the article discusses the set of objects excavated from the crematory grave in the village Orońsko situated in the Radom province.Taking into consideration ground observation of the very damaged grave and ...
 • Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej w Starej, stan. 2, gm. Aleksandrów, woj. piotrkowskie 

  Szukała, Mirosław (1991)
  In 1977 and 1978 excavations in burial ground in Stara were led by Regional Museum in Piotrków Trybunalski (M. Gąsior and M. Szukała). The sur- 2 face of 450 m was outcroped revealing 30 graves. Moreover, 2 graves were ...
 • Балты. К проблеме этногенеза 

  Uszynskas, Witautas (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  Etnogeneza narodów bałtyjskich (dzisiejszych Litwinów, Łotyszów, plemion staropruskich i Jaćwingów) jest jednym z najbardziej aktualnych problemów historii etnicznej narodów Europy Wschodniej. Zajmowali się nim ...
 • Archeologia osadnicza w zastosowaniu do badań mikroregionu Grafta (Galicja, Hiszpania) 

  Kmieciński, Jerzy; Kowalczyk, Małgorzata; Walenta, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  In 1986 the team of Workers of the Archaeological Institute of Łódź University together with the Archaeological Institute of University of Santiago de Compostela began the common research studies. The subject of ...
 • Zamek w Radziejowie w świetle badań terenowych 1987 roku 

  Kajzer, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  The subject of the present article is to present the results of research archaeological work in the castle of Radziejów in Kujawy (province of Włocławek) led by the team workers of Archaeological Institute of University ...
 • Poczucie narodowe i nacjonalizm 

  Kmieciński, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  The present paper discusses the notion of "the sense of the nation" and "nationalism". Within ages various tendencies and interpretations were connected to these notions and those who spent their life time in ...
 • Budownictwo obronne w Liber benefioiorum Jana Długosza a realia archeologiczne 

  Marciniak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
  The article attempts to answer the question whether the notions: "curia militaris", "praedium unicum militare" and others used by Długosz in Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis" mean dwelling houses of defensive ...