CONTENT

 1. Pamięci Profesora Andrzeja Nadolskiego
  Leszek Kajzer
 2. Nowe materiały z tzw. fazy wielkowiejskiej w Orliku, gm. Brusy, stanowisko 4
  Krzysztof Walcnta
 3. Wisior opasany taśmami brązowymi z cmentarzyska kultury wielbarskiej i zagadnienie występowania bezoarów
  Krystyna Czyżewska, Bogumiła Dziurdzik, Tadeusz Grabarczyk, Andrzej Jankun, Krystyna Wasylikowa
 4. Uwagi na temat astronomicznej interpretacji układu kręgów kamiennych z okresu rzymskiego w Odrach
  Wojciech Borczyk
 5. Naddunajska grupa kultury przeworskiej w świetle analizy materiałów archeologicznych
  Marek Olędzki
 6. Znalezisko denarów Bolesława Kędzierzawego na stanowisku 1 w Wilkowicach, gm. Wartkowice
  Jacek Blaszczyk
 7. Średniowieczne rezydencje obronne małopolskich Gryfitów. Uwagi do problematyki badawcze
  Stanisław Kołodziejski
 8. Dwory biskupów krakowskich w XV w. Przyczynek do rekonstrukcji zaginionej części Liber Benefciorum Jana Długosza
  Anna Marciniak-Kajzer
 9. O budownictwie obronnym województwa łęczyckiego w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych - w piętnaście lat później
  Leszek Kajzer
 10. Szkło naczyniowe z klasztoru oo. Dominikanów w Brześciu Kujawskim, województwo włocławskie
  Szkło naczyniowe z klasztoru oo. Dominikanów w Brześciu Kujawskim, województwo włocławskie
 11. „Transition to farming in the Baltic” (sprawozdanie z konferencji)
  Lucyna Domańska
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions