Redaktorzy zeszytu: Paweł Kucypera, Piotr Pudło

CONTENT

1. Kulturowe aspekty broni średniowiecznej w refleksji Andrzeja Nadolskiego
Wojciech Iwańczak
2. Bronzezeitliche Petroglyphen mit Waffendarstellungen in Schweden
Sven Ekdahl
3. Roman military equipment in the 4th century BC: pilum, scutum and the introduction of manipular tactics
Juliusz Tomczak
4. Old Russian graffiti as sources of weapon history: preliminary statements
Mikalai Plavinski
5. A sign, a symbol or a letter? Some remarks on omega marks inlaid on early medieval sword blades
Andrzej Janowski, Tomasz Kurasiński, Piotr Pudło
6. Na tropie spektakularnej omyłki. Nowe spojrzenie na toporek z „napisem” z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
Piotr N. Kotowicz
7. The iconography of weapons of Western Slavs in the Early Middle Ages. Some notes on the cultural patterns on the example of the so-called Group of Vyšehrad Codex
Olgierd Ławrynowicz
8. Symbolism of medieval swords from the territory of Latvia during the 11th–13th centuries
Artūrs Tomsons
9. Jeszcze włócznia, czy już kopia? Rozważania w kontekście dzieł sztuki europejskiej
Artur Sierosławski
10. In the world of medieval symbols. Depiction of a shield from the fresco of St. Martin’s Church in Wichów
Arkadiusz Michalak
11. The weapon and the artist in the virtual reality of medieval paintings
Wojciech Wasiak
12. Późnośredniowieczny miecz ze stanowiska Lutomiersk-Koziówki 3a–c, pow. pabianicki
Paweł Kucypera, Błażej Muzolf, Krzysztof Rybka
13. Przedstawienia rękawic płytowych na Poliptyku Grudziądzkim
Adam Sokoliński
14. Pavisemen armour. Iconography vs. written sources
Arkadiusz Przybyłok
15. Elementy uzbrojenia na kaflach renesansowych z założeń dworskich w Kozłowie
Radosław Zdaniewicz
16. “Muskets and handgonnes inlaid with bone” – ornaments of hand-held firearms in the 16th–17th centuries
Piotr Strzyż, Kalina Skóra
17. Depictions of angels with firearms in the iconography of the Viceroyalty of Peru
Agata Andrzejewska, Karol Demkowicz

Recent Submissions