CONTENT

 1. Wstęp
 2. Profesor Czesław Domański– życiorys naukowy
  Alina Jędrzejczak, Tadeusz J. Kowaleski
 3. Ocena jakości nauczania przedmiotów ekonomicznych na przykładzie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Iwona Bąk, Katarzyna Wawrzyniak
 4. Ocena zależności między postrzeganiem edukacji w zakresie przedsiębiorczości a intencjami przedsiębiorczymi studentów
  Jacek Białek, Agnieszka Kurczewska
 5. Statystyka – nauka o informacji gwarantująca jakość nauczania
  Czesław Domański
 6. Dydaktyka a zmiany w społeczności studenckiej – przegląd badań naukowych
  Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska
 7. Ocena efektywności nauczania zajęć wyrównawczych z matematyki realizowanych w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku
  Izabela Józefczyk, Romuald Małecki, Roman Rumianowski
 8. Jakość nauczania i jej ocena na przykładzie kierunku zamawianego Analityka gospodarcza
  Grzegorz Kończak, Jolanta Bernais
 9. Efekty kształcenia w szkolnictwie wyższym i problem ich ewaluacji w polskim ustawodawstwie
  Aleksandra Kupis-Fijałkowska, Krzysztof Janas
 10. Metody ewaluacji w nauczaniu demografii i przedmiotów pokrewnych
  Milena Lange
 11. Istota nauczania demografii w kontekście kierunków i strategii rozwoju kraju
  Anna Majdzińska, Anna Wierzbicka
 12. Wybrane metody analizy statystycznej w ocenie efektów kształcenia na przykładzie wyników egzaminu ze statystyki opisowej
  Małgorzata Misztal
 13. Stan kształcenia statystyków w raportach polskiej komisji akredytacyjnej
  Marek Rocki
 14. Zastosowanie metody ciągłego doskonalenia jakości w szkolnictwie wyższym
  Elżbieta Zalewska

Recent Submissions