Show simple item record

dc.contributor.authorKmiecik, Rafał
dc.contributor.authorKosiński-Wajcht, Piotr
dc.contributor.authorNowak, Mateusz
dc.date.accessioned2023-10-02T11:49:10Z
dc.date.available2023-10-02T11:49:10Z
dc.date.issued2023-09-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48020
dc.description.abstractThe article discusses the need for comprehensive legal regulations for E-sports, one of the fastest growing industries in the 21st century. The focus is on analyzing the laws in force in Poland, France, and South Korea, and comparing them. The article presents the importance of copyright laws in E-sports and analyzes whether it is possible and necessary to introduce a legal definition for computer games. E-sports is also compared to traditional sports in terms of the use of intellectual property.In the context of sponsorship agreements, crucial for the development of E-sports, the article discusses the problem of their limited legal regulation, and consequently, the significant freedom of the parties in shaping the content of these agreements.en
dc.description.abstractW artykule rozważamy potrzebę zapewnienia kompleksowych uregulowań prawnych dla e-sportu, jednej z najdynamiczniej rozwijających się branż w XXI w. Skupiamy się na analizie przepisów obowiązujących w Polsce, Francji i Korei Południowej oraz ich porównaniu. Przedstawiamy znaczenie praw autorskich w e-sporcie oraz analizujemy, czy jest możliwe i potrzebne wprowadzenie legalnej definicji dla gier komputerowych. Porównujemy także e-sport z tradycyjnym sportem pod kątem wykorzystania własności intelektualnej. W kontekście umów sponsoringowych, kluczowych dla rozwoju e-sportu, omawiamy problem ich marginalnej regulacji prawnej, a w konsekwencji znaczącej swobody stron w kształtowaniu treści tych umów.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesParagraf. Studia z Prawa i Administracji;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjecte-sportpl
dc.subjectgry komputerowepl
dc.subjectprawo autorskiepl
dc.subjectprawo własności intelektualnejpl
dc.subjectsponsoringpl
dc.subjecte-sportsen
dc.subjectcomputer gamesen
dc.subjectcopyrighten
dc.subjectintellectual property lawen
dc.subjectsponsorshipen
dc.titleWybrane aspekty prawne e-sportupl
dc.title.alternativeSelected legal aspects of e-sportsen
dc.typeArticle
dc.page.number83-95
dc.contributor.authorAffiliationKmiecik, Rafał - Uniwersytet Łódzkipl
dc.contributor.authorAffiliationKosiński-Wajcht, Piotr - Uniwersytet Łódzkipl
dc.contributor.authorAffiliationNowak, Mateusz - Uniwersytet Łódzkipl
dc.identifier.eissn2956-3747
dc.referencesBarta J., Markiewicz R., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 13, red. J. Barta, Warszawa 2017.pl
dc.referencesBiliński M., Sport Elektroniczny. Charakter prawny, Warszawa 2021.pl
dc.referencesCajsel W., Problemy prawne zatrudnienia w e-sporcie, [w:] E-sport. Aspekty prawne, red. Ł. Klimczyk, M. Leciak, Warszawa 2020.pl
dc.referencesDąbrowski A., E-sport – przydawka czy coś więcej?, [w:] Społeczne zmagania ze sportem, red. Ł. Rogowski, R. Skrobacki, Poznań 2011.pl
dc.referencesKaczmarek-Templin B., Web 2.0 – treści cyfrowe a wirtualne światy gier. Wybrane problemy, „Wrocławskie Studia Sądowe” 2014, nr 4.pl
dc.referencesKrześniak E.J., Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, Warszawa 2016.pl
dc.referencesKrześniak E.J., Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa 2020.pl
dc.referencesKunc-Urbańczyk K., Analiza prawna regulacji e-sportowych we Francji, [w:] E-sport. Prawne aspekty, red. K. Grzybczyk, Warszawa 2021.pl
dc.referencesMarkowski J., Autorskie prawa osobiste twórców gier komputerowych, Warszawa 2020.pl
dc.referencesMarkowski J., Prawo autorskie w praktyce. O prawach twórców i odbiorców utworów, red. E. Szatkowska, Warszawa 2022.pl
dc.referencesMyrna S., E-sport w świetle nowelizacji ustawy o sporcie, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2020, nr 1.pl
dc.referencesSobczyk J., Umowa sponsoringu w e-sporcie, [w:] E-sport. Prawne aspekty, red. K. Grzybczyk, Warszawa 2021.pl
dc.referencesStefanicka A., Stefanicki R., Wybrane prawne aspekty umowy sponsoringu, „Prawo Spółek” 2002, nr 3.pl
dc.referencesStępnik A., E-sport z perspektywy teorii sportu, „Homo Ludens” 2009, nr 1.pl
dc.referencesSzatkowska E., Prawne aspekty e-sportu ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, „Studia Prawnoustrojowe” 2021, nr 53.pl
dc.referencesWcisło T., Finansowanie organizacji e-sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków przeznaczonych na rozwój sportu w świetle ustawy o sporcie, „Samorząd Terytorialny” 2019, nr 12.pl
dc.referencesLOI n° 2016–1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, nr NOR: ECFI1524250L, JORF n° 0235 du 8 octobre 2016 texte n° 1.pl
dc.referencesUstawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 165 z późn. zm.).pl
dc.referencesUstawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509).pl
dc.referencesUstawa z 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 276 z późn. zm.).pl
dc.referencesUstawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 227).pl
dc.referencesUstawa z 25.06.2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1599 ze zm.).pl
dc.referencesUstawa z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r., poz. 1600).pl
dc.referencesUstawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o sporcie (Dz.U. z 2019 r., poz. 2251).pl
dc.referencesUzasadnienie projektu ustawy z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Druk sejmowy nr 1410, s. 3).pl
dc.referencesWyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23.01.2014 r., C-355/112, Nintendo Co. Ltd v. PC Box Srl i 9Net Srl 5.pl
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z 20.02.2015 r.; III SA/Wa 1078/14, POP 2015, nr 3, poz. 255–258.pl
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z 27.03.2019 r.; III SA/Wa 1079/18, LEX nr 2691347.pl
dc.referencesAbout Esports Europe – The Official Website of Esports Europe, https://eef.gg/about/ (dostęp: 23.03.2023).pl
dc.referencesBevan J., League of Legends Revenue and User Stats (2023), https://mobilemarketingreads.com/league-of-legends-revenue-and-user-stats/ (dostęp: 29.03.2023).pl
dc.referencesThe Digital Republic bill – Overview, https://www.republique-numerique.fr/pages/in-english/ (dostęp: 10.04.2023).pl
dc.referenceseSports market revenue worldwide in 2022, by segment, https://www.statista.com/statistics/490358/esports-revenue-worldwide-by-segment/ (dostęp: 29.03.2023).pl
dc.referencesExplanatory Memorandum, https://www.republique-numerique.fr/pages/digital-republic-bill-rationale/ (dostęp: 10.04.2023).pl
dc.referencesGlobal Esports & Live Streaming Market Report, Newzoo 2022, https://newzoo.com/resources/trend-reports/newzoo-global-esports-live-streaming-market-report-2022-free-version (dostęp: 10.04.2023).pl
dc.referencesKakade J., Dota 2 reportedly Generated $293 Million from Battle Pass, https://diredota.com/2023/01/18/dota-2-reportedly-generated-300-million-battle-pass/ (dostęp: 29.03.2023).pl
dc.referencesPopova V., Esports and Gaming Culture in South Korea: A „National Pastime” or Addictive Disease?, „NOWAsia”, 13.11.2018 r., http://novasiagsis.com/esports-gaming-culture-south-korea-national-pastime-addictive-disease (dostęp: 8.04.2023).pl
dc.referencesSejm przyjął nowelizację ustawy o sporcie, do definicji włączono sport elektroniczny. „Symboliczne otwarcie na środowisku esportu”, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sejm-przyjal-nowelizacje-ustawy-o-sporcie-do-definicji-wlaczono-sport-elektroniczny-symboliczne-otwarcie-na-srodowisko-esportu/ (dostęp: 19.02.2023).pl
dc.referencesTong-hyung K., Blizzard przysięga wystąpić do sądu przeciwko MBC, https://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2010/12/133_77381.html (dostęp: 28.05.2023).pl
dc.referencesZonars F., Five Important Legal Issues For Esports Organizations in 2021, LinkedIn, 26.01.2021 r., https://www.linkedin.com/pulse/five-important-legal-issues-esports-organizations-2021-frank-zonars (dostęp: 17.02.2023).pl
dc.contributor.authorEmailKmiecik, Rafał - rafal.kmiecik@edu.uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailKosiński-Wajcht, Piotr - piotr.kosinski.wajcht@edu.uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailNowak, Mateusz - mateusz.nowak3@edu.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2956-3747.3.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0