Show simple item record

dc.contributor.authorKrupińska, Karolina
dc.date.accessioned2023-10-02T11:49:05Z
dc.date.available2023-10-02T11:49:05Z
dc.date.issued2023-09-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48014
dc.description.abstractMembership of the Russian Federation in the Council of Europe has been controversial from the start. Russia has been repeatedly suspended from the Council of Europe for numerous violations of fundamental human rights and there has been speculation about Russia’s exclusion from the organization. The direct cause of Russia’s exit from the Council of Europe system turned out to be armed aggression against Ukraine, however it can be noted that this process was long-lasting. This article will present more than 25 years of Russia’s membership in the Council of Europe. First of all, the history of Russia’s membership in the Council of Europe will be presented, then Russia’s position as a party to the European Convention on Human Rights, selected violations of human rights during armed conflicts, historical reasons that influenced the exit of the Russian Federation from the Council of Europe and the reform of the legal system in Russia.en
dc.description.abstractCzłonkostwo Federacji Rosyjskiej w Radzie Europy od początku budziło liczne kontrowersje. Niejednokrotnie Rosja była zawieszana w prawach członka Rady Europy w związku z licznymi naruszeniami fundamentalnych praw człowieka i spekulowano na temat wykluczenia Rosji z organizacji. Bezpośrednią przyczyną wyjścia Rosji z systemu Rady Europy okazała się być zbrojna agresja wobec Ukrainy, jednakże można zauważyć, że proces ten był długotrwały. W niniejszym artykule zostanie przedstawione ponad 25-letnie członkostwo Rosji w Radzie Europy. W pierwszej kolejności będzie to historia członkostwa Rosji w Radzie Europy, następnie zostanie zaprezentowane stanowisko Rosji jako strony Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, omówienie wybranych naruszeń praw człowieka podczas konfliktów zbrojnych, przyczyny historyczne, które wpłynęły na wyjście Federacji Rosyjskiej z Rady Europy oraz reformę systemu prawa w Rosji.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesParagraf. Studia z Prawa i Administracji;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectRosjapl
dc.subjectprawo międzynarodowepl
dc.subjectprawa człowiekapl
dc.subjectUkrainapl
dc.subjectRada Europypl
dc.subjectEuropejska Konwencja Praw Człowiekapl
dc.subjectRussiaen
dc.subjectinternational lawen
dc.subjecthuman rightsen
dc.subjectUkraineen
dc.subjectCouncil of Europeen
dc.subjectEuropean Convention on Human Rightsen
dc.titleProces wychodzenia Rosji z systemu Rady Europypl
dc.title.alternativeThe process of Russia’s exit from the Council of Europeen
dc.typeArticle
dc.page.number7-22
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódźpl
dc.identifier.eissn2956-3747
dc.referencesCzapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014.pl
dc.referencesKadykało A., Wojny czeczeńskie – „błąd”, „hańba” czy „narodowa tragedia” Rosji? Obraz konfliktów ro-syjsko-czeczeńskich w rosyjskich podręcznikach do historii, „Roczniki Humanistyczne” 2017, t. 65, z. 7.pl
dc.referencesLâhovskij T., Ot totalitarizma SSSR do Putinizma – vozmožen li novyj «Nûrnberg -2» Otnositel’no sovetskih prestuplenij, [w:] E. Tsybulenko, T. Lâhovskij, Vyživat’ râdom s imperiej: cena novejšej agressii Kremlâ, Ivano-Frankovsk 2021.pl
dc.referencesNowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka: wybór orzeczeń 2012, Wolters Kluwer Polska 2013.pl
dc.referencesNowicki M.A., Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka: wybór orzeczeń 1999–2004, Kraków 2005.pl
dc.referencesNowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.pl
dc.referencesZiemblicki B., Rosja jako strona Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Toruń 2021.pl
dc.referencesStatut Rady Europy przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r. (Dz.U. z 1994 r., nr 118, poz. 565).pl
dc.referencesWyrok ETPCz z 10.08.2018 r., Ukraina v. Rosja, skarga nr 38334/18.pl
dc.referencesWyrok ETPCz z 31.01.2019 r., Gruzja v. Rosja, skarga nr 13255/07.pl
dc.references10 lat temu zaczęła się wojna w Gruzji, https://www.rp.pl/polityka/art1809951-10-lat-temu-zaczela-sie-wojna-w-gruzji (dostęp: 2.05.2022).pl
dc.referencesBędźmirowski M., Prawa człowieka w Rosji – aktualna sytuacja, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego” 2013, s. 268, https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-599f63d7-5f68-4d68-a7eb-8078a8453bd2 (dostęp: 30.04.2022).pl
dc.referencesBodrova A.E., Rossiâ v Sovete Evropy, https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-v-sovete-evropy/viewer (dostęp: 11.05.2022).pl
dc.referencesDomańska M., „Wieczny Putin” i reforma Rosyjskiej Konstytucji, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2020-03-13/wieczny-putin-i-reforma-rosyjskiej-konstytucji (dostęp: 17.07.2022).pl
dc.referencesDziwak B., Naddniestrze – państwo nieuznawane i ostatni przyczółek Związku Radzieckiego (informacje praktyczne), https://bartekwpodrozy.pl/naddniestrze-co-warto-wiedziec/ (dostęp: 11.05.2022).pl
dc.referencesETPCz: skarga Ukrainy przeciwko Rosji po aneksji Krymu w 2014 r. „częściowo dopuszczalna”, https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/8068771,etpcz-skarga-ukrainy-przeciwko-rosji-po-aneksji-krymu-w-2014-r-czesciowo-dopuszczalna.html (dostęp: 4.05.2022).pl
dc.referencesEuropejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, https://www.gov.pl/web/rodzina/europejska-konwencja-o-ochronie-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosc (dostęp: 30.04.2022).pl
dc.referencesKorčenkova N., Ideû Aleksandra Toršina usvaivali četyre goda, https://www.kommersant.ru/doc/2895725 (dostęp: 30.04.2022).pl
dc.referencesLachowski T., Sowieckie ludobójstwo i prawo międzynarodowe. Litewskie zmagania ze zbrodniami ZSRS w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Drelingas, https://ies.lublin.pl/wp-content/uploads/2021/12/riesw_2021-02-12.pdf (dostęp: 19.05.2022).pl
dc.referencesMarcinko M., Międzynarodowy, niemiędzynarodowy, czy „umiędzynarodowiony”? Uwagi na temat konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/68203/marcinko_miedzynarodowy_niemiedzynarodowy_czy_umiedzynarodowiony_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 8.04.2023).pl
dc.referencesMering P., Rosja wyszła z Rady Europy, https://bezprawnik.pl/rosja-wyszla-z-rady-europy/ (dostęp: 11.05.2022).pl
dc.referencesMoklak J., Hołodomor w pamięci historycznej Ukraińców, https://www.ejournals.eu/pliki/art/694/ (dostęp: 19.05.2022).pl
dc.referencesNa Ukrainie obchody Dnia Bohaterów Niebiańskiej Sotni, https://dzieje.pl/aktualnosci/na-ukrainie-obchody-dnia-bohaterow-niebianskiej-sotni (dostęp: 10.05.2022).pl
dc.referencesNowicki M.A., Catan i inni przeciwko Republice Mołdowa i Rosji (wyrok – 19 października 2012 r., Wielka Izba, Skargi nr 43370/04, 8252/05 i 18454/06), https://www.hfhr.pl/wp-con-tent/uploads/2012/11/Omowienie_orzeczenia_Catan_i_inni_przeciwko_Republice_Moldowa_i_Rosji.pdf (dostęp: 13.05.2022).pl
dc.referencesNowotnik N., Europejski Trybunał Praw Człowieka nie może oceniać rosyjskiego śledztwa ws. Katynia, https://dzieje.pl/aktualnosci/trybunal-praw-czlowieka-nie-moze-oceniac-rosyjskiego-sledztwa-ws-katynia (dostęp: 11.07.2022).pl
dc.referencesNowotnik N., Pośmiertny apel Władimira Bukowskiego o Norymbergę dla komunizmu na 30-lecie upadku muru berlińskiego, https://dzieje.pl/aktualnosci/posmiertny-apel-wladimira-bukowskiego-o-norymberge-dla-komunizmu-na-30-lecie-upadku (dostęp: 18.05.2022).pl
dc.referencesPE: Wielki Głód na Ukrainie był zbrodnią przeciwko ludności, https://www.europarl.europa.eu/RegData/presse/pr_info/2008/PL/03A-DV-PRESSE_IPR(2008)10-22(40408)_PL.pdf (dostęp: 19.05.2022).pl
dc.referencesPerepadya O., Ostaptschuk M., Wojnarowska A., https://www.dw.com/pl/jednostka-specjalna-berkut-gotowi-na-wszystko/a-17441923, 2014 (dostęp: 9.05.2022).pl
dc.referencesPolska w Radzie Europy, https://www.gov.pl/web/re/rosja-wykluczona-z-rady-europy (dostęp: 30.04.2022).pl
dc.referencesSerzhanova V., Powstanie Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej i jego implikacje, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171491862, 2017 (do-stęp: 10.05.2022).pl
dc.referencesSobczak K., Rosja nie czeka na wyrzucenie, sama rezygnuje z członkostwa w Radzie Europy, https://www.prawo.pl/prawo/rosja-odchodzi-z-rady-europy,513703.html (dostęp: 11.05.2022).pl
dc.referencesSokała W., Bez oznaczeń, dystynkcji i nazwiska. Rosyjskie zielone ludziki na Ukrainie, https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/596967,zielone-ludziki-donbas-rosja-krym.html (do-stęp: 9.05.2022).pl
dc.referencesTrybunał w Strasburgu uznał zbrodnie sowieckie na Litwie za ludobójstwo, https://www.liberties.eu/pl/stories/drelingas-v-litwa-zbrodnie-sowieckie-uznane-za-ludobojstwo/16958 (dostęp: 11.07.2022).pl
dc.referencesVladimirovič M.P., https://www.ombudsman.perm.ru/priorities/se/ (dostęp: 11.05.2022).pl
dc.referencesWasilewski W., Mord w Katyniu, http://muzhp.pl/pl/e/1234/mord-w-katyniu-wywiad (dostęp: 19.05.2022).pl
dc.referencesWładimir Putin polecił rozważenie idei powołania krajowego trybunału praw człowieka, https://forsal.pl/swiat/rosja/artykuly/8081873,wladimir-putin-polecil-rozwazenie-idei-powolania-krajowego-trybunalu-praw-czlowieka.html (dostęp: 17.07.2022).pl
dc.referencesWorld report 2014: Russia, https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/russia (dostęp: 1.05.2022).pl
dc.referencesZałącznik G do Raportu z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2019 r., https://kirp.pl/wp-content/uploads/2020/05/raport-2919-zalacznik-g-orzeczenia-p.-in.-panstwom-.pdf (dostęp: 2.05.2022).pl
dc.referencesZaręba S., Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Gruzja przeciwko Rosji, https://pism.pl/publikacje/Wyrok_Europejskiego_Trybunalu_Praw_Czlowieka__w_sprawie_Gruzja_przeciwko_Rosji (dostęp: 2.05.2022).pl
dc.contributor.authorEmailkarolina.krupinska@edu.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2956-3747.3.01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0