Show simple item record

dc.contributor.authorKacperska, Beata
dc.date.accessioned2023-10-02T05:30:02Z
dc.date.available2023-10-02T05:30:02Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48012
dc.description.abstractCelem rozprawy doktorskiej jest charakterystyka form dialogowych występujących w polskich wideoblogach prowadzonych przez dziennikarzy sportowych w serwisie YouTube. Rozważania zaprezentowane w dysertacji to efekt analizy materiału badawczego składającego się ze 120 odcinków zaczerpniętych z 6 wideoblogów sportowych publikowanych w serwisie YouTube: „KOstyra SE”, „Prawda Futbolu”, „Prawda Siatki”, „Polsport — Michał Pol”, „Tomasz Ćwiąkała” i „Foot Truck”. Formy dialogowe występujące w tych materiałach audiowizualnych są ujmowane z punktu widzenia lingwistyki mediów. Wybór tej subdyscypliny jako podstawowej jest podyktowany głównie jej otwartością na różne sposoby opisu, wielonurtowością oraz wieloaspektowością ujęć. Z tego względu w analizie wykorzystano różne metody badawcze. Po pierwsze, do opisu wideobloga zastosowano koncepcję gatunku w formie kolekcji opracowaną przez Marię Wojtak. Po drugie, w omówieniu struktury dialogów uwzględniono lingwistykę tekstu, w tym rozważania m.in. Małgorzaty Kity, Magdaleny Ślawskiej oraz Iwony Loewe. Po trzecie, w charakterystyce relacji nadawczo-odbiorczych w polskich wideoblogach sportowych odwołano się do pragmatyki językowej, w tym do podstawowych norm grzeczności językowej sformułowanych przez Paula Grice’a, Geoffreya Leecha i Małgorzatę Marcjanik. Przeprowadzone badanie pozwala na weryfikację trzech hipotez, które brzmią następująco: 1) internetowe komunikaty audiowizualne bazują na dialogowości, która jest wszechobecna w mediosferze, 2) wideoblog to autochtoniczny dla internetu gatunek w formie kolekcji, a jego poszczególne komponenty znacząco wpływają na realizację dialogowości na poziomie mikro- i makrosytuacyjnym, 3) uczestnicy form dialogowych w wideoblogach sportowych kierują się podstawowymi wartościami dialogu znanymi z tradycyjnego myślenia o nim, zgodnymi z szerokim rozumieniem tego pojęcia, czyli kooperacją, szacunkiem, współdziałaniem, porozumieniem i wzajemnym zrozumieniem, które determinują realizację partnerstwa oraz wspólnotowości.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectdialog medialnypl_PL
dc.subjectYouTubepl_PL
dc.subjectmedia społecznościowepl_PL
dc.subjectaudiowizualnośćpl_PL
dc.subjectmediolingwistykapl_PL
dc.subjectsport w mediachpl_PL
dc.subjectdziennikarstwo sportowepl_PL
dc.titleFormy dialogowe w polskich wideoblogach sportowych w świetle lingwistyki mediówpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number340pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Współczesnego Języka Polskiegopl_PL
dc.dissertation.directorSzkudlarek-Śmiechowicz, Ewa
dc.dissertation.reviewerNaruszewicz-Duchlińska, Alina
dc.dissertation.reviewerLoewe, Iwona
dc.dissertation.reviewerWójcicka, Marta
dc.date.defence2023-11-17
dc.disciplinejęzykoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record