Show simple item record

dc.contributor.authorMalaczewska, Paulina
dc.date.accessioned2023-05-24T12:06:17Z
dc.date.available2023-05-24T12:06:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMalaczewska P., Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania, WUŁ, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-229-1pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-229-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47091
dc.description.abstractW publikacji dokonano analizy zjawiska szarej strefy, jej wielkości i zmian strukturalnych pod kątem długookresowych determinant oraz mechanizmów kształtowania. W tym celu skonstruowano autorskie modele matematyczne zatrudnienia nierejestrowanego i produkcji ukrytej z wykorzystaniem narzędzi teorii gier. Modele te zostały szczegółowo przeanalizowane pod względem teoretycznych własności matematycznych i ekonomicznych. Ponadto przeprowadzono na nich przykładowe badania empiryczne i analizy scenariuszowe na podstawie danych statystycznych dotyczących polskiej gospodarki. Dzięki zastosowanym metodom możliwe było również wskazanie rekomendacji dla polityki gospodarczej i społecznej, a także zbadanie efektywności jej instrumentów wpływających na wielkość szarej strefy.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja monografii została sfinansowana ze środków na badania dla młodych naukowców (kod projektu: B1711200001766.02)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectszara strefa gospodarkipl_PL
dc.subjectkorupcjapl_PL
dc.subjectbiurokracjapl_PL
dc.subjectorgany kontrolipl_PL
dc.subjectprodukcja nierejestrowanapl_PL
dc.subjectpraca nierejestrowanapl_PL
dc.titleSzara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowaniapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number224pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometriipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-230-7
dc.referencesAchdou Y., Camilli F., Capuzzo-Dolcetta I. (2013), „Mean Field Games: Convergence of a Finite Difference Method”, SIAM Journal on Numerical Analysis, 51 (5), s. 2585–2612.pl_PL
dc.referencesAmaral P. S., Quintin E. (2006), „A Competitive Model of the Informal Sector”, Journal of Monetary Economics, 53 (7), s. 1541–1553.pl_PL
dc.referencesAruoba S. B. (2010), „Informal Sector, Government Policy and Institutions”, 2010 Meeting Papers, vol. 324, Society for Economic Dynamics.pl_PL
dc.referencesBajada C., Schneider F. (2009), „Unemployment and the Shadow Economy in the OECD”, Revue économique, 60 (5), s. 1033–1067.pl_PL
dc.referencesBednarski M. (2013), „Szara strefa – rynek pracy – integracja społeczna”, Optimum: studia ekonomiczne, 6 (66), s. 45–56.pl_PL
dc.referencesBednarski M., Kryńska E., Pater K., Walewski M. (red.) (2008), Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBeloded O. (2005), Shadow Economy of Ukraine: The Case of Financial Constraints, Economics Education and Research Consortium, Master of Arts in Economics thesis, Kyiv.pl_PL
dc.referencesBilotkach V. (2006), „A Tax Evasion – Bribery Game: Experimental Evidence from Ukraine”, The European Journal of Comparative Economics, 3 (1), s. 31–49.pl_PL
dc.referencesBiswas A. K., Farzanegan M. R., Thum M. (2012), „Pollution, Shadow Economy and Corruption: Theory and Evidence”, Ecological Economics, 75, s. 114–125.pl_PL
dc.referencesBochenek M. (2004), „Szara strefa”, [w:] B. Polszakiewicz (red.), Problemy gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesBochenek M. (2005), Siódme przykazanie a szara strefa, [w:] S. Partycki (red.), Religia a gospodarka, t. 1, Wydawnictwo KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesBovi M., Dell’Anno R. (2010), „The Changing Nature of the OECD Shadow Economy”, Journal of Evolutionary Economics, 20 (1), s. 19–48.pl_PL
dc.referencesBreusch T. (2005), Estimating the Underground Economy Using MIMIC Models, Working Paper, National University of Australia, Canberra.pl_PL
dc.referencesBuehn A., Schneider F. (2009), Corruption and the Shadow Economy: A Structural Equation Model Approach, IZA Discussion Papers, No. 4182.pl_PL
dc.referencesBuehn A., Lessmann C., Markwardt G. (2013), „Decentralization and the Shadow Economy: Oates Meets Allingham-Sandmo”, Applied Economics, 45 (18), s. 2567–2578.pl_PL
dc.referencesBukowski M. (red.) (2007), Zatrudnienie w Polsce 2006. Produktywność dla pracy, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBuszko A., Długosz J., Skorwider-Namiotko J., Szumowska K. (2015), Przedsiębiorstwo w gospodarczej szarej strefie, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChoi J. P., Thum M. (2005), „Corruption and the Shadow Economy”, International Economic Review, 46 (3), s. 817–836.pl_PL
dc.referencesCichocki S. (2006), „Metody pomiaru »szarej strefy«”, Gospodarka Narodowa, (1–2), s. 37–62.pl_PL
dc.referencesCichocki S. (2009), „Shadow Economy and Its Relations with Tax System and State Budget in Poland”, Ekonomia, 24, s. 94–111.pl_PL
dc.referencesCichocki S., Tyrowicz J. (2011), „Determinanty zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce w okresach wysokiej i niskiej koniunktury gospodarczej”, Gospodarka Narodowa, 3, s. 1–27.pl_PL
dc.referencesDell’Anno R., Teobaldelli D. (2015), „Keeping Both Corruption and the Shadow Economy in Check: The Role of Decentralization”, International Tax and Public Finance, 22 (1), s. 1–40.pl_PL
dc.referencesD’Hernoncourt J., Méon P. G. (2012), „The Not So Dark Side of Trust: Does Trust Increase the Size of the Shadow Economy”?, Journal of Economic Behavior and Organization, 81 (1), s. 97–121.pl_PL
dc.referencesDrabek A. (2012), Nielegalne zatrudnienie w prawie polskim, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDreher A., Schneider F. (2010), „Corruption and the Shadow Economy: An Empirical Analysis”, Public Choice, 144 (1–2), s. 215–238.pl_PL
dc.referencesDreher A., Méon P. G., Schneider F. (2014), „The Devil is in the Shadow. Do Institutions Affect Income and Productivity or Only Official Income and Official Productivity?”, Public Choice, 158 (1–2), s. 121–141.pl_PL
dc.referencesDutta N., Kar S., Roy S. (2011), Informal Sector and Corruption: An Empirical Investigation for India (No. 5579), Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.pl_PL
dc.referencesElgin C., Solis-Garcia M. (2015), „Tax Enforcement, Technology, and the Informal Sector”, Economic Systems, 39 (1), s. 97–120.pl_PL
dc.referencesEnste D. H. (2010), „Regulation and Shadow Economy: Empirical Evidence for 25 OECD-Countries”, Constitutional Political Economy, 21 (3), s. 231–248.pl_PL
dc.referencesFeige E. L. (1979), „How Big Is the Irregular Economy?”, Challenge, 22 (5), s. 5–13.pl_PL
dc.referencesFeige E. L. (red.) (1989), The Underground Economies. Tax Evasion and Information Distortion, Cambridge University Press, Cambridge–New York–Melbourne.pl_PL
dc.referencesFeige E. L. (1990), „Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach”, World Development, 18 (7), 989–1002, s. 6–10.pl_PL
dc.referencesFeld L. P., Schmidt A. J., Schneider F. (2007), Tax Evasion, Black Activities and Deterrence in Germany: an Institutional and Empirical Perspective, Paper Prepared for the Annual Congress of the International Public Finance, Warwick, s. 27–30.pl_PL
dc.referencesFender J. (1999), „A General Equilibrium Model of Crime and Punishment”, Journal of Economic Behavior and Organization, 39 (4), s. 437–453.pl_PL
dc.referencesFrey B., Feld L. (2002), Deterrence and Morale in Taxation: An Empirical Analysis (No. 760), CESifo Group, Munich.pl_PL
dc.referencesFrey B. S., Pommerehne W. W. (1984), „The Hidden Economy: State and Prospects for Measurement”, Review of Income and Wealth, 30 (1), s. 1–23.pl_PL
dc.referencesFrey B. S., Schneider F. (2004), „Ekonomika gospodarki nieformalnej”, tłum. D. Sielski, [w:] A. Karwińska, A. Surdej (red.), Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesFrey B. S., Weck-Hanneman H. (1984), „The Hidden Economy as an ‘Unobserved’ Variable”, European Economic Review, 26 (1), s. 33–53.pl_PL
dc.referencesFriedman E., Johnson S., Kaufmann D., Zoido-Lobaton P. (2000), „Dodging the Grabbing Hand: The Determinants of Unofficial Activity in 69 Countries”, Journal of Public Economics, 76 (3), s. 459–493.pl_PL
dc.referencesFugazza M., Jacques J. F. (2004), „Labor Market Institutions, Taxation and the Underground Economy”, Journal of Public Economics, 88 (1), s. 395–418.pl_PL
dc.referencesGajdka J. (2008), „Wybrane teoretyczne aspekty decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze funkcjonujące w warunkach szarej strefy”, [w:] E. Stawasz (red.), Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGiza-Poleszczuk A. (2009), „Jak zmierzyć zjawisko pracy nierejestrowanej?”, Polityka Społeczna, (10), s. 20–23.pl_PL
dc.referencesGłodek P. (2008), „Szara strefa – zakres pojęcia i podstawowe obszary badań”, [w:] E. Stawasz (red.), Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesGołębiowski G. (2007), „Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej”, Współczesna Ekonomia, 1 (1), s. 17–28.pl_PL
dc.referencesIhrig J., Moe K. S. (2004), „Lurking in the Shadows: The Informal Sector and Government policy”, Journal of Development Economics, 73 (2), s. 541–557.pl_PL
dc.referencesJędrzejowicz P. (1995), „Problem określenia polityki skarbowej wobec zjawiska nierejestrowanych dochodów z pracy”, [w:] M. Grabowski (red.), Szara strefa w transformacji gospodarki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 19–38.pl_PL
dc.referencesJohnson S., Kaufmann D., Shleifer A., Goldman M. I., Weitzman M. L. (1997), „The Unofficial Economy in Transition”, Brookings Papers on Economic Activity, 97 (2), s. 159–239pl_PL
dc.referencesKabaj M. (2009a), „Praca nierejestrowana we współczesnej literaturze ekonomicznej”, Polityka Społeczna, 10, s. 3–10.pl_PL
dc.referencesKabaj M. (2009b), „Praca nierejestrowana w Polsce w świetle dotychczasowych badań GUS”, Polityka Społeczna, 10, s. 15–19.pl_PL
dc.referencesKanniainen V., Pääkkönen J., Schneider F. (2005), Determinants of Shadow Economy: Theory and Evidence, Johannes Kepler University, Linz.pl_PL
dc.referencesKirchler E. (2007), The Economic Psychology of Tax Behavior, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesKneebone R. D., McKenzie K. J. (2001), „Electoral and Partisan Cycles in Fiscal Policy: An Examination of Canadian Provinces”, International Tax and Public Finance, 8 (5–6), s. 753–774.pl_PL
dc.referencesKolokoltsov V. N., Malafeyev O. A. (2015), „Mean-Field-Game Model of Corruption”, Dynamic Games and Applications, 7 (1), s. 1–14.pl_PL
dc.referencesKonopczyński M. (2006), „Skuteczność polityki fiskalnej w unii gospodarczej i walutowej”, Ekonomista, 5, s. 619–646.pl_PL
dc.referencesKrajewska A. (2012), Podatki w Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKryńska E., Kwiatkowski E. (2013), Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKudrycka I., Radziukiewicz M. (2001), Rozkłady dochodów, wydatków i oszczędności z uwzględnieniem dochodów z szarej strefy, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKumor P., Sztaudynger J. J. (2007), „Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce – analiza ekonometryczna”, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 10 (1), s. 233–246.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E. (2005), Bezrobocie: podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLoayza N. V. (1996), „The Economics of the Informal Sector: a Simple Model and Some Empirical Evidence from Latin America”, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 45, s. 129–162.pl_PL
dc.referencesLoayza N., Oviedo A. M., Serven L. (2006), „The Impact of Regulation on Growth and Informality Cross-Country Evidence”, [w:] B. Guha-Khasnobis, R. Kanbur, E. Ostrom (red.), Linking the Formal and Informal Economy, Concepts and Policies, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesMaciejewski W., Greszta M. (2005), „Kombinowanie prognoz gospodarki Polski”, Gospodarka Narodowa, 5–6, s. 49–61.pl_PL
dc.referencesMajsterek M. (2014), „Posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej – grudzień 2013”, Wiadomości Statystyczne, 3, s. 76–85.pl_PL
dc.referencesMalaczewska P. (2013), „Useful Government Expenditure Influence on the Shadow Economy”, Quantitative Methods in Economics, 14 (2), s. 61–69.pl_PL
dc.referencesMalaczewska P. (2014), „Analiza zjawiska szarej strefy jako gry niekooperacyjnej”, [w:] W. Jurek (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Rozważania ogólne. Modele, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.pl_PL
dc.referencesMalaczewska P. (2016), „Mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki. Model teoretyczny”, Przegląd Statystyczny, 62 (1), s. 33–48.pl_PL
dc.referencesMalaga K. (2012), Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMalawski M., Wieczorek A., Sosnowska H. (2004), Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarattin L., Palestini A. (2010), Edgeworth Dependence and Government Spending Multipliers: A Theoretical Analysis, Dipartimento Scienze Economiche, Universita di Bologna Working Papers, Bologna.pl_PL
dc.referencesMilo W. (1990), Szeregi czasowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMilo W. (red.) (2002), Prognozowanie i symulacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMirosław J. (2009), „Przykłady działań ograniczających szarą strefę w wybranych krajach Unii Europejskiej”, Polityka Społeczna, 10, s. 10–15.pl_PL
dc.referencesMohommad A., Singh A., Jain-Chandra S. (2012), Inclusive Growth, Institutions, and the Underground Economy, International Monetary Fund, Working Paper No. 12/47, s. 1–14.pl_PL
dc.referencesMróz B. (2001), „Metody pomiaru gospodarki nieoficjalnej”, Ekonomista, 1, s. 93–110.pl_PL
dc.referencesMróz B. (2002), Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMuster R. (2012), „Zjawisko szarej strefy w Polsce”, Polityka Społeczna, 8 (39), s. 12–16.pl_PL
dc.referencesOrsi R., Raggi D., Turino F. (2014), „Size, Trend, and Policy Implications of the Underground Economy”, Review of Economic Dynamics, 17 (3), s. 417–436.pl_PL
dc.referencesPanek E. (2003), Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.pl_PL
dc.referencesPanizza U. (1999), „On the Determinants of Fiscal Centralization: Theory and Evidence”, Journal of Public Economics, 74 (1), s. 97–139.pl_PL
dc.referencesPater K. (2009), „Praca nierejestrowana jako problem polityki społeczno-gospodarczej”, Polityka Społeczna, 10, s. 2.pl_PL
dc.referencesPoławski P. (2009), „Życie na szaro. Wewnętrzne zróżnicowanie szarej strefy”, Polityka Społeczna, 10, s. 34–37.pl_PL
dc.referencesRajewski Z., Zienkowski L. (1995), Szara gospodarka w systemie rachunków narodowych, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRosser J. B., Rosser M. V., Ahmed E. (2000), „Income Inequality and the Informal Economy in Transition Economies, Journal of Comparative Economics, 28 (1), s. 156–171.pl_PL
dc.referencesSalahodjaev R. (2015), „Intelligence and Shadow Economy: A Cross-Country Empirical Assessment, Intelligence, 49, s. 129–133.pl_PL
dc.referencesSchneider F. (1997), „The Shadow Economies of Western Europe”, Economic Affairs, 17 (3), s. 42–48.pl_PL
dc.referencesSchneider F. (2009), The Size of the Shadow Economy for 25 Transition Countries over 1999/00 to 2006/07: What do We Know?, Working Paper, s. 1–13.pl_PL
dc.referencesSchneider F. (2013), Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 Other OECD Countries from 2003 to 2013: A Further Decline, Johannes Kepler Universität, Linz.pl_PL
dc.referencesSchneider F., Enste D. H. (2000), „Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences”, Journal of Economic Literature, 38 (1), s. 77–114.pl_PL
dc.referencesSchneider F., Williams C. C. (2013), The Shadow Economy, Institute of Economic Affairs, London.pl_PL
dc.referencesSchneider F., Buehn A., Montenegro C. E. (2010), „New Estimates for the Shadow Economies All Over the World”, International Economic Journal, 24 (4), s. 443–461.pl_PL
dc.referencesSchneider F., Linsbauer K., Heinemann F. (2015), „Religion and the Shadow Economy”, Kyklos, 68 (1), s. 111–141.pl_PL
dc.referencesSlemrod J., Blumenthal M., Christian C. (2001), „Taxpayer Response to an Increased Probability of Audit: Evidence from a Controlled Experiment in Minnesota”, Journal of Public Economics, 79 (3), s. 455–483.pl_PL
dc.referencesStraffin P. D. (2004), Teoria gier, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzulc A. (2013), Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce, Wydawnictwo CeDe- Wu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTakala K., Viren M. (2012), „Why Does a Large Shadow Economy Not Show Up in Administrative Inspections?”, Economic Analysis and Policy, 42 (2), s. 171–188.pl_PL
dc.referencesTeobaldelli D. (2011), „Federalism and the Shadow Economy”, Public Choice, 146 (3–4), s. 269– 289.pl_PL
dc.referencesThomas J. (1999), „Quantifying the Black Economy: ‘Measurement without Theory’ Yet Again?”, The Economic Journal, 109 (456), s. 381–389.pl_PL
dc.referencesTokarski T. (2011), Ekonomia matematyczna: modele makroekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTorgler B. (2003), „Tax Morale in Transition Countries”, Post-Communist Economies, 15 (3), s. 357–381.pl_PL
dc.referencesTorgler B., Schneider F. (2009), „The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy”, Journal of Economic Psychology, 30 (2), s. 228–245.pl_PL
dc.referencesTorgler B., Schaffner M., Macintyre A. (2008), Tax Evasion, Tax Morale and Institutions, Paper Presented at the Markets and Models: Policy Frontiers in the AWH Phillips Tradition, Wellington.pl_PL
dc.referencesUllrich R. (2016), „The Continuous Time Infection-Immunization Dynamics”, Dynamic Games and Applications, 3 (7), s. 1–15.pl_PL
dc.referencesUrbaniak B. (1997), „Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – szanse i zagrożenia”, Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustronie Wielkopolskie, s. 197–205.pl_PL
dc.referencesVarian H. R. (2002), Mikroekonomia. Kurs średni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesViren M. (2015), „Why So Little Revenues Are Obtained from a Presumed Large Shadow Economy?”, Economics of Governance, 16 (2), s. 101–123.pl_PL
dc.referencesVlachaki M. (2015), „The Impact of the Shadow Economy on Indirect Tax Revenues”, Economics and Politics, 27 (2), s. 234–265.pl_PL
dc.referencesWalewski M. (2009), „Zatrudnienie nierejestrowane od strony pracowników”, Polityka Społeczna, 10, s. 30–33.pl_PL
dc.referencesWeibull J. W. (1997). Evolutionary Game Theory, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesWelfe A. (2009), Ekonometria: metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWilliams C. C. (2014), „Explaining Cross-National Variations in the Prevalence of Envelope Wages: Some Lessons from a 2013 Eurobarometer Survey”, Industrial Relations Journal, 45, s. 524–542.pl_PL
dc.referencesWilliams C. C., Horodnic I. A. (2015), „Explaining and Tackling the Shadow Economy in Estonia, Latvia and Lithuania: A Tax Morale Approach”, Baltic Journal of Economics, 15 (2), s. 81–98.pl_PL
dc.referencesWinkelried D. (2005), Income Distribution and the Size of the Informal Sector, SSRN Working Paper Series, s. 1–26.pl_PL
dc.referencesZawadzki H. (red.) (2009), Problemy optymalizacyjne w ekonomii matematycznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Panek T. (red.) (2015), Diagnoza społeczna 2015, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFundowicz J., Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B., Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesŁapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B., Szara strefa w polskiej gospodarce w 2015 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesMałe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009–2013, GUS, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesMeasuring the Non-Observed Economy – a Handbook, OECD, Paris, 2002.pl_PL
dc.referencesPraca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku, GUS, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPraca nierejestrowana w Polsce w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesPraca nierejestrowana w Polsce w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesPraca nierejestrowana w Polsce w 2014 roku, GUS, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesRachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2005–2008, Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesRachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2007–2010, Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesRachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2008–2011, Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesRachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2000–2006, Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesRachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2005–2007, Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesRachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2009–2012, Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesRachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2010–2013, Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku.pl_PL
dc.referencesSmuga T., Burzyński W., Niemczyk J., Ważniewski P. (2005), Metodologia badań szarej strefy na rynku usług turystycznych, Instytut Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2008 roku, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 roku, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 roku, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 roku, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesStruktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 roku, notatka informacyjna, GUS, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesSzara strefa gospodarki – wybrane problemy, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesUndeclared Work in the European Union, Special Eurobarometer 402, 2014.pl_PL
dc.referencesUndeclared Work in the European Union, Special Eurobarometer 284, 2007.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 640).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 251).pl_PL
dc.referencesWdrożenie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) do polskich rachunków narodowych. Zmiany metodologiczne oraz ich wpływ na główne agregaty makroekonomiczne. Notatka informacyjna, GUS, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referenceshttp://data.worldbank.org/indicator/IC.GOV.DURS.ZS [dostęp: 23.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.DURS [dostęp: 23.04.206].pl_PL
dc.referenceshttp://democracyranking.org/wordpress/theoretical-basis/ [dostęp: 24.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc [dostęp: 24.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc-methodology [dostęp: 28.02.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports [dostęp: 24.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://kurier.pap.pl/depesza/160550/Dla-skutecznosci-PIP-nie-bedzie-juz-zawiadamiac-o-planowanych-kontrolach-w-firmach [dostęp: 23.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=POL [dostęp: 04.05.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/613,pojecie.html [dostęp: 24.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://swaid.stat.gov.pl/Dashboards_PN/Podstawowe%20dane%20roczne/Tablice%20i%20wykresy%20predefiniowane/1.01.aspx [dostęp: 24.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://worldjusticeproject.org/factors/absence-of-corruption [dostęp: 24.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://worldjusticeproject.org/methodology [dostęp: 24.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://worldjusticeproject.org/sites/default/files/roli_tov.pdf [dostęp: 22.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://worldjusticeproject.org/what-rule-law [dostęp: 17.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.democracybarometer.org/concept_en.html [dostęp 24.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-business#close [dostęp: 23.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.doingbusiness.org/Methodology/paying-taxes#total [dostęp: 24.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.doingbusiness.org/Methodology/starting-a-business#cost [dostęp: 23.04.206].pl_PL
dc.referenceshttp://www.eiu.com/home.aspx#about [dostęp: 23.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.enterprisesurveys.org/methodology [dostęp: 23.04.206].pl_PL
dc.referenceshttp://www.kalendarzswiat.pl/wymiar_czasu_pracy/2015 [dostęp: 20.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.medexpress.pl/system/prof-czapinski-rosna-lapowki-dla-lekarzy/62369/ [dostęp: 27.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.transparency.org/cpi2015 [dostęp: 24.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp [dostęp: 23.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttps://panamapapers.icij.org/blog/20160509-offshore-database-release.html [dostęp: 12.05.2016].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-229-1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe