Show simple item record

dc.contributor.authorMigodzińska, Maria
dc.date.accessioned2023-05-24T05:25:01Z
dc.date.available2023-05-24T05:25:01Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47088
dc.description.abstractPrzekład literatury dla dzieci stanowi bezsprzecznie wyjątkowy i zachęcający do jego eksplorowania obszar badań z zakresu translatoryki – nie bez przyczyny literatura dla dzieci nazwana została „szklaną kulą, w której w sposób baśniowy odbijają się te same problemy, jakie spotykamy w piśmiennictwie dla dorosłych”. Podobnie jak w przypadku baśni, w których na ogół wszystko przedstawione jest w sposób przerysowany, w literaturze dla dzieci również mamy do czynienia z kondensacją elementów wzbogacających warstwę treściową oraz językową tekstów – to właśnie m. in. ten aspekt sprawia, że przekład literatury dziecięcej postrzegany jest często w kategoriach kulturowego oraz językowego wyzwania. Celem rozprawy doktorskiej jest omówienie kwestii (nie)przetłumaczalności na język niemiecki wierszy Juliana Tuwima dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem analizy tłumaczenia występujących w nich figur brzmieniowych. Pomimo iż w dotychczasowych badaniach przekładoznawczych dokonywano analizy przekładów wierszy Tuwima dla dzieci, to dotychczas nie powstało żadne opracowanie skupiające się w tak szerokim ujęciu na możliwości uwzględnienia ich warstwy brzmieniowej w przekładzie. Na część teoretyczną rozprawy składają się jej trzy pierwsze rozdziały. W pierwszym z nich przedstawiono główne teorie dotyczące przetłumaczalności z uwzględnieniem podejścia sceptycznego, realistycznego oraz idealistycznego. Drugi rozdział poświęcony został teoretycznym rozważaniom dotyczącym literatury dla dzieci, zaś w ostatnim z rozdziałów teoretycznych zdefiniowano pojęcie figury brzmieniowej oraz przedstawiono jej główne typy. Część empiryczna zawiera analizę porównawczą dziewięciu wierszy Tuwima dla dzieci oraz ich tłumaczenia na język niemiecki.pl_PL
dc.language.isodepl_PL
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectaliteracjapl_PL
dc.subjectnieprzetłumaczalnośćpl_PL
dc.subjectonomatopejapl_PL
dc.subjectparonomazjapl_PL
dc.subjectprzekład literatury dla dziecipl_PL
dc.titleDas Problem der (Un)Übersetzbarkeit ins Deutsche von Klangfiguren in Kindergedichten von Julian Tuwimpl_PL
dc.title.alternativeProblem (nie)przetłumaczalności na język niemiecki figur brzmieniowych w wierszach Juliana Tuwima dla dziecipl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number258pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Językoznawstwa Niemieckiegopl_PL
dc.dissertation.directorMakowski, Jacek
dc.dissertation.directorPlęs, Łukasz
dc.dissertation.reviewerSzczęk, Joanna
dc.dissertation.reviewerTworek, Artur
dc.dissertation.reviewerPędzisz, Joanna
dc.disciplinejęzykoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe