Bioetyka - Filozofia kultury - Historia filozofii


Redakcja naukowo-dydaktyczna Folia Philosophica
Grzegorz Malinowski, Marek Grygorowicz, Janusz Maciaszek

Redakcja naukowa tomu
Andrzej Kaniowski, Marek Grygorowicz, Bogdan Banasiak

Recenzenci tomu
Jan Hartman, Jerzy Kochan

Redaktor Wydawnictwa UŁ
Iwona Gos

Redaktor techniczny
Jolanta Kędzierska

Korektor
Danuta Bąk

Okładkę projektowała
Barbara Grzejszczak

Wersją pierwotną zeszytu jest publikacja drukowana

CONTENT

Bioetyka

1. Przedmowa
Andrzej Maciej Kaniowski

2. What Kind of Bioethics Do We Need? Conclusions from the Debate Conducted in Poland as Regards to Experiments on Embryonic Stem Cells
Alicja Przyłuska-Fiszer
3. The Right to Life and Moral Uncertainty
Barbara Chyrowicz
4. Terminal Sedation, Euthanasia and Casual Roles
Dieter Birnbacher
5. Euthanasia and the Right to Life
Heinrich Ganthaler
6. My Body, My Ware-house?
Michael Quante
7. The Limits of Consent
Paweł Łuków

Filozofia kultury

8. Rozpad świata i podmiotu czyli o pewnej (po-)nowoczesnej opowieści
Łukasz Musielak
9. "Państwo celów" jako instytucja kultury. Czy krytyka władz podmiotu jest wystarczającą podstawą filozofii kultury?
Marek Kozłowski
10. Konteksty zjawiska libertynizmu: kilka uwag badawczych
Anna Łysiak-Łątkowska

Historia filozofii

11. Wpływ Kartezjusza na filozofię Locke'a. Problem intuicji
Wojciech Zbroszczyk
12. Wolność egoisty
Piotr Cielecki

Recent Submissions

 • Wolność egoisty 

  Cielecki, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  The main purpose of this article is to outline the idea of the anarchistic egoism included in Max Stirner's "Ego and His Own". I tried to represent Stirner as an original philosopher who visibly distinguished himself among ...
 • Wpływ Kartezjusza na filozofię Locke'a. Problem intuicji 

  Zbroszczyk, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  There is no doubt as to influence of Descartes on Locke's philosophy. First of all it is a fact of Locke's biografy: issue of intuition appears in Locke's writing after his visiting France in 1675-1679, where probably he ...
 • Konteksty zjawiska libertynizmu: kilka uwag badawczych 

  Łysiak-Łątkowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Le libertinage est un phénomène hétérogène qui se caractérise par plusieurs attitudes de pensée et de mœurs. La contestation des valeurs chrétiennes est un élément commun liant toutes les formes du libertinage. Le ...
 • "Państwo celów" jako instytucja kultury. Czy krytyka władz podmiotu jest wystarczającą podstawą filozofii kultury? 

  Kozłowski, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Using E. Wolicka book "Consideration on Kant" as an anchoring point, the author investigates the conditions under which 'kingdom of ends' can successfully play a role of institution of culture, i.e. be translated into rules ...
 • Rozpad świata i podmiotu – czyli o pewnej (po-)nowoczesnej opowieści 

  Musielak, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  The aim of this article is attempt to reconstruct the model of Western Culture, which appears on field of contemporary philosophy of culture. This view basis on the division of the culture into 3 periods: pre-modernity, ...
 • The Limits of Consent 

  Łuków, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Doktryna świadomej zgody jest moralnym fundamentem współczesnej medycyny i jednym z kluczowych zagadnień bioetycznych. Podstawą tej doktryny jest teza głosząca, że świadoma zgoda pacjenta upoważnia lekarza do podjęcia ...
 • My Body, My Ware-house? 

  Quante, Michael (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Artykuł stawia pytanie o dopuszczalność handlu organami do przeszczepu: chodzi zatem o propozycję, która choć może robić wrażenie etycznie niedopuszczalnej, jest pomimo to coraz częściej wysuana jako temat dyskusji w ...
 • Euthanasia and the Right to Life 

  Ganthaler, Heinrich (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Czy eutanazja gwałci prawo do życia ("the right to life")? Odpowiedź na to pytanie zależy od rozumienia terminu "prawo do życia". Autor, odwołując się do pojęcia uprawnienia i typologii uprawnień, zaproponowanej przez Stiga ...
 • Terminal Sedation, Euthanasia and Causal Roles 

  Birnbacher, Dieter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Autor rozpatruje - w kontekści dyskusji na temat eutanazji - argumenty przemawiające za stosowaniem silnych środków pozwalających uśmierzać ból i cierpienie w fazie terminalnej, jak też przemawiające przeciwko takiemu ...
 • The Right to Life and Moral Uncertainty 

  Chyrowicz, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Tematem wiodącym jest kwestia prawa do życia. Punkt wyjścia stanowi art. 3. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który przypisuje to prawo wszystkim ludziom. Problem zaczyna się jednak, kiedy trzeba uściślić, czy w tekście ...
 • What Kind of Bioethics Do We Need? Conclusions from the Debate Conducted in Poland as Regards to Experiments on Embryonic Stem Cells 

  Przyłuska-Fiszer, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Zadaniem artykułu jest analiza wniosków, płynących z debaty na temat eksperymentów na zarodkowych komórkach macierzystych, dla refleksji bioetycznej. Autorka postawiła sobie trzy cele. Po pierwsze, scharakteryzowanie ...
 • Przedmowa 

  Kaniowski, Andrzej Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)