Janusz Maciaszek

ZNAKI LOGICZNE

Granice logiki oraz logiczność teorii i relacji wynikania


Redakcja naukowo-dydaktyczna Folia Philosophica
Grzegorz Malinowski, Marek Grygorowicz, Bogdan Banasiak

Recenzenci
Witold Marciszewski, Adam Nowaczyk

Wersją pierwotną zeszytu jest publikacja drukowana


Od napisania rozprawy doktorskiej, na podstawie której powstała ta książka, minęło już kilka lat. Do ponownego podjęcia tematu związanego z filozoficznym problemem logiczności terminów skłoniły mnie wielokrotne słowa zachęty ze strony promotora rozprawy oraz jej recenzentów. W rezultacie uznałem, że warto jeszcze raz zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie czy można wytyczyć granice logiki, tym bardziej, że w międzyczasie nabrałem pewnego dystansu do tez i opinii, które wyraziłem w rozprawie. W rezultacie powstała praca zasadniczo nowa, różniąca się od pierwowzoru zawartością i układem treści. Rozwinąłem w niej pewne wątki, które poprzednio były jedynie zasygnalizowane i pominąłem te, które wydały mi się mało istotne. W kilku miejscach wyraziłem również nieco
inne poglądy niż w rozprawie.


ZE WSTĘPU AUTORA

CONTENT

Wstęp


1. Powstanie logiki i pojęcie logiczności

2. Spór o stosunek logiki do matematyki

3. Struktura logiczna języka i syntaktyczne kryteria logiczności

4. Semantyczne kryteria logiczności

5. Teoriodowodowe kryteria logiczności

6. Lokalne i globalne kryteria logiczności


Bibliografia

Indeks osób

Recent Submissions

 • Indeks osób 

  Maciaszek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
 • Bibliografia 

  Maciaszek, Janusz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
 • Lokalne i globalne kryteria logiczności 

  Maciaszek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Rozdział szósty podsumowuje całą pracę. Staram się w nim sprecyzować znaczenie terminu "kryterium logiczności" i pokazać jaką budowę powinny mieć takie kryteria. Analizując trzy spośród sformułowanych w poprzednich rozdziałach ...
 • Teoriodowodowe kryteria logiczności 

  Maciaszek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  W rozdziale piątym analizuję teoriodowodowe kryteria logiczności dla rachunku sekwentów. [ZE WSTĘPU AUTORA]
 • Semantyczne kryteria logiczności 

  Maciaszek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Rozdział czwarty poświęcony jest semantycznym kryteriom logiczności, w szczególności zaś, warunkowi inwariantności zastosowanemu do semantyki języków sformalizowanych i semantyki teoriomodelowej języków naturalnych. [ZE ...
 • Struktura logiczna języka i syntaktyczne kryteria logiczności 

  Maciaszek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Przedmiotem trzeciego rozdziału jest język logiki oraz dyskusja nad możliwością formułowania syntaktycznych kryteriów logiczności. Kryterium syntaktyczne może być rozumiane dwojako: 1. czy w języku logiki istnieją "pozycje" ...
 • Spór o stosunek logiki do matematyki 

  Maciaszek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Rozdział drugi poświęciłem omówieniu prób uściślenia podstawowych intuicji wiązanych z logicznością wyrażeń, relacji wynikania i teorii. Były to jednak próby nieudane, gdyż nie usuwały niejasności wiązanych z pojęciami ...
 • Powstanie logiki i pojęcie logiczności 

  Maciaszek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  W rozdziale pierwszym, obok niezbędnych ustaleń terminologicznych, przedstawiłem zarys najdawniejszej historii logiki, starając się pokazać w jaki sposób sylogistyka Arystotelesa spełniała wymóg uniwersalności. [ZE WSTĘPU AUTORA]
 • Wstęp 

  Maciaszek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)