Redakcja naukowo-dydaktyczna Folia Philosophica
Ryszard Panasiuk, Grzegorz Malinowski, Marek Rosiak

Recenzent
Michał Tempczyk

Redaktor Wydawnictwa UŁ
Joanna Balcerak

Redaktor techniczny
Teresa Guzek

Korektor
Aurelia Wendland

Okładkę projektowała
Barbara Grzejszczak

Wersją pierwotną zeszytu jest publikacja drukowana


CONTENTWstęp


1. Filozofia pierwsza, metafizyka, ontologia. Z dziejów pojęć, koncepcji i doktryn
Marek Rosiak

2. Język i ontologia w "Kratylosie"
Charles H. Kahn

3. Co jest pierwsze i najbardziej podstawowe? Zaczątki filozofii transcendentalnej
Jan A. Aertsen

4. Realne złożenie a realna różnica. Istota i istnienie w doktrynie św. Tomasza z Akwinu i Idziego Rzymianina
Rafał Kępa

5. Rozwój świadomości w filozofii zachodniej
Leon Brunschvicg

6. A co ode Złego jest..., czyli rzecz o "Medytacjach" Kartezjusza
Tomasz Śliwiński

7. Zjawisko i rzecz sama w sobie. Niektóre aspekty pojęcia przedmiotu w "Krytyce czystego rozumu" I. Kanta
Artur Banaszkiewicz

8. Tragedia według Schopenhauera
Artur Przybysławski

9. Wola mocy i wieczny powrót: dwa oblicza eonu. Esej o Nietzschem
Günther Wohlfart

10. Encyklopedia filozoficzna
Immanuel Kant

Recent Submissions

 • Wstęp 

  Panasiuk, Ryszard; Malinowski, Grzegorz; Rosiak, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
 • Encyklopedia filozoficzna 

  Kant, Immanuel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  "Philosophische Enzyklopädie" ist eine Aufzeichnung des Vertrags von Kant aus den 70-er Jahren. Indem man damit vertraut wird, gewinnt man eine Orientierung über seine damalige Anschauungen und vor allem folgt man der ...
 • Wola mocy i wieczny powrót: dwa oblicza eonu. Esej o Nietzschem 

  Wohlfart, Günther (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  In the first part of the essay G. Wohlfart examines fragments (mostly unpublished) in which Nietzsche criticises freedom of the will as the 'calamitous invention of the philosophers'. Then, consequently, he describes the ...
 • Tragedia według Schopenhauera 

  Przybysławski, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The purpose of that text is to show the place of the reflection on tragedy within the Schopenhauerian system. The conception of tragedy is based on two key terms of Schopenhauerian philosophy: will and objectification. ...
 • Zjawisko i rzecz sama w sobie. Niektóre aspekty pojęcia przedmiotu w "Krytyce czystego rozumu" I. Kanta 

  Banaszkiewicz, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Die Begriffe "Erscheinung" und "Ding an sich" wurden im Laufe der Zeit vielmals interpretiert und wohl so oft mißinterpretiert. Der Hauptgrund der falschen Interpretationen von den obiegen Begriffen scheint ihr platonischer ...
 • A co ode Złego jest…, czyli rzecz o "Medytacjach" Kartezjusza 

  Śliwiński, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  La philosophie aussi bien que la religion cont d'accord sur la posibilité d'atteindre par l'homme la vérité en tant que domaine obscurci primitivement par la conviction familiére (et par cela meme évidente), que la vérité ...
 • Rozwój świadomości w filozofii zachodniej 

  Brunschvicg, Leon (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Cette trduction d'un fragment du livre de L. Brunschvicg, expert et critique reconnu de la philosophie de Descartes, et de sa part un tentative de créer une synthèse de la pensée carthésienne si complexe et si conflictuelle ...
 • Realne złożenie a realna różnica. Istota i istnienie w doktrynie św. Tomasza z Akwinu i Idziego Rzymianina 

  Kępa, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The question about reality of the difference between existence and essence in creatures was one of the main problems of medieval metaphysics. The above text is an attempt to reconstruct two answers to this question: by ...
 • Co jest pierwsze i najbardziej podstawowe? Zaczątki filozofii transcendentalnej 

  Aertsen, Jan A. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The paper presents the sources and the development of the medieval doctrine of transcendentals. In Aertsen's opinion transcendental philosophy of the Middle Ages differs considerably from the ontological doctrine of the ...
 • Język i ontologia w "Kratylosie" 

  Kahn, Charles H. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  What is new in Ch. H. Kahn reinterpretation of Plato's "Cratylus" is the way he considers its main problem: the question of correctness of names. In traditional approach there are two opposite theses: 1) names are conventional; ...
 • Filozofia pierwsza, metafizyka, ontologia. Z dziejów pojęć, koncepcji i doktryn 

  Rosiak, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The aim of the paper is to provide information on the evolution of three correlated notions listed above. Only constructive standpoints, assuming possibility of the relevant sciences are taken into account, no criticism ...