Redakcja naukowo-dydaktyczna Folia Philosophica
Grzegorz Malinowski, Marek Grygorowicz, Janusz Maciaszek

Recenzent
Jerzy Kochan

Skład i łamanie
Beata Promińska

Okładkę projektowała
Barbara Grzejszczak

Wersją pierwotną zeszytu jest publikacja drukowana

CONTENT

1. Stanisław Brzozowski wobec myśli filozoficznej romantyzmu polskiego
Tomasz Tadeusz Brzozowski
2. Logos Heraklitejskich paradoksów
Patryk Krajewski
3. Rola wątpliwości w filozofii Kartezjusza
Michał Orzechowski
4. Św. Augustyn a paradoks zła
Dawid Nowakowski
5. "Recens-arche" filozofii Józefa Bańki
Paweł Nierodka
6. Podmiotowość ponowoczesna: wieloznaczność tożsamości czy tożsamość wieloznaczności. Propozycja Zygmunta Baumana
Sebastian Richert
7. Fiodor Dostojewski: o ułomności ludzkiego poznania
Iwona Magdalena Perkowska
8. Frege a Wittgenstein. Uwagi o fiasku korespondencyjnego dialogu
Andrzej Rygalski
9. Renesansowa koncepcja duszy w ujęciu H. C. Agrippy von Nettesheim na podstawie "De occulta philosophia"
Tomasz Sebastian Cieślik
10. Fenomenologiczna "Zasada wszelkich zasad" jako odejście od Kantowskiej koncepcji czysto dyskursywnego charakteru intelektu
Marcin Jeziorski
11. Zarys teologii stoickiej
Joanna Jarzębiak
12. Louis de la Forge jako spadkobierca i kontynuator myśli René Descartes'a
Tomasz Śliwiński
13. Thomasa Paine'a ujęcie doktryny prawnonaturalnej: prawo naturalne wobec rewolucji
Małgorzata Gwarny

Recent Submissions

 • Thomasa Paine'a ujęcie doktryny prawnonaturalnej: prawo naturalne wobec rewolucji 

  Gwarny, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The natural-law doctrine drawing its roots from the political philosophy of modern authors such as Locke and Hobbes, undeniably affected the two great revolutions of the Eighteenth century, and also created the foundation ...
 • Louis de la Forge jako spadkobierca i kontynuator myśli René Descartes'a 

  Śliwiński, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Louis de la Forge, né le 24 ou le 26 novembre 1632 à La Flèche. Médecin, était anatomiste et physiologiste, mais aussi philosophe cartésien. Un ami des Oratoriens et des Protestants à Samour (France). Il avait été l'auteur ...
 • Zarys teologii stoickiej 

  Jarzębiak, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The paper aims at outlining the main points in stoic theology: Stoics' attitude to the Greek mythology, the proofs for god's existence, the concept of divinity and the characteristics of god according to the names given ...
 • Fenomenologiczna "Zasada wszelkich zasad" jako odejście od Kantowskiej koncepcji czysto dyskursywnego charakteru intelektu 

  Jeziorski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Within the content of the following paper I aim to reveal some epistemological benefits, related to Husserl's concept of an eidetic intuition. In order to do so, I refer to Kant's radical division of the subject's cognitive ...
 • Renesansowa koncepcja duszy w ujęciu H. C. Agrippy von Nettesheim na podstawie "De occulta philosophia" 

  Cieślik, Tomasz Sebastian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  In my article I present the conception of soul of Cornelius Agrippa based on his greatest work "De occulta philosophia" which is a kid of summa of natural and occult philosophy, hermeticism, cabbala, astrology, humanistic ...
 • Frege a Wittgenstein. Uwagi o fiasku korespondencyjnego dialogu 

  Rygalski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The letters that were found after years are the evidence of hard intellectual work that had been conducted under very infavourable conditions. They refer to the time when Wittgenstein was writing "Tractatus" while Frege ...
 • Fiodor Dostojewski: o ułomności ludzkiego poznania 

  Perkowska, Iwona Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Fiodor Dostoyevsky in his oeuvre indicates certain attitudes, which are often recognized in the process of man's thinking and behavior. They are conditioned by the manner he perceives reality and they in themselves appoint ...
 • Podmiotowość ponowoczesna: wieloznaczność tożsamości czy tożsamość wieloznaczności. Propozycja Zygmunta Baumana 

  Richert, Sebastian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  In my research I will try to analyse Zugmunt Bauman reflection about human subject. This author applies rather identity than human subject, but I think we may admit Apple subjectivity instead of identity. Bauman's concept ...
 • "Recens-arche" filozofii Józefa Bańki 

  Nierodka, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  In my paper I raised the issue of time and focused on its recentivistic aspect. While discerning physical time from anthropological time I emphasized the meanings of "thymical" time. Such an aspect of time indicates not ...
 • Św. Augustyn a paradoks zła 

  Nowakowski, Dawid (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  This article is an attempt of representing St. Augustine's struggle against the greatest problems of Christian ethics, namely, the problem of evil. After the introduction of the philosophical grounds of the problem, we ...
 • Rola wątpliwości w filozofii Kartezjusza 

  Orzechowski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  A first impulse to write this article came from noticing, while reading Descartes' "Meditations", that author gives different meaning to the idea of "doubt" in each part of book. In First Meditation "doubt" has a function ...
 • Logos Heraklitejskich paradoksów 

  Krajewski, Patryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The aim of this paper is to present lucid and sympathetic approach to Heraclitean paradoxes. I do not intend to resolve them in terms of Aristotelian logic. Instead, I attempt to reveal their connection with language, ...
 • Stanisław Brzozowski wobec myśli filozoficznej romantyzmu polskiego 

  Brzozowski, Tomasz Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Stanisław Brzozowski was under the influence of Romanticism in the area of philosophy and ethics as he says. He managed to cover a lot of topics in letters and theories. In this way deed philosophy and then work philosophy ...