Show simple item record

dc.contributor.authorKołodziej, Karolina
dc.contributor.authorKronenberg, Maciej
dc.date.accessioned2022-08-12T09:06:11Z
dc.date.available2022-08-12T09:06:11Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKołodziej K., Kronenberg M., 70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945–2015), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, https://doi.org/10.18778/7969-817-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-817-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42751
dc.descriptionPrzedstawiono dzieje Uniwersytetu Łódzkiego widziane przez pryzmat budynków, które przez 70 lat znajdowały się w jego posiadaniu. Uwzględniono rolę Uniwersytetu i użytkowanych przez niego budynków w przestrzeni miasta w ostatnim siedemdziesięcioleciu. W pierwszej opracowania można znaleźć zarys dziejów Uniwersytetu, uwzględniający jego rolę w tworzeniu przestrzeni miasta w ciągu ostatniego siedemdziesięciolecia, natomiast w drugiej – zestawienie kilkudziesięciu budynków, które Uniwersytet przez krótszy lub dłuższy czas w tym okresie użytkował. Nie są to wszystkie budynki, należące do uczelni – taki rejestr musiałby obejmować około stu obiektów. Jest to jednak grupa przekrojowa, pokazująca, w jak zróżnicowanych (i na ogół zupełnie nieprzystosowanych do funkcji akademickich) budynkach przyszło Uniwersytetowi funkcjonować. Celowo, pisząc o tych obiektach, autorzy nie ograniczyli się tylko do przedstawienia ich związków z uczelnią, której początki działalności są związane z budynkiem szkoły włókienniczej przy ul. Żeromskiego 115 – tam odbywały się pierwsze wykłady, a ponieważ budynek nie należał formalnie do UŁ, korzystano z zaproszenia władz szkoły. Historia każdego z budynków została opisana znacznie szerzej. Dzięki temu Czytelnik może dostrzec, jak Uniwersytet Łódzki wpisywał się w historię Łodzi, a także – jak dynamicznie zmieniała się ona sama w ciągu ostatnich dwóch stuleci.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.subject70-lecie Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectarchitektura miastapl_PL
dc.subjectprzestrzeń architektonicznapl_PL
dc.subjecthistoria miasta Łodzipl_PL
dc.title70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945–2015)pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number165pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationCentrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO, 91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 3/5 lok.43pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-818-9
dc.referencesBadziak K., Olejnik L., Pełka B., Grand Hotel w Łodzi 1888–1988, Wyd. Łódzkie, Łódź 1988pl_PL
dc.referencesBanasiak, S., Uniwersytet na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych, „Uniwersytet Łódzki. Materiały i Sprawozdania” 1980, nr 2 (11)pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Pierwsze miesiące Uniwersytetu Łódzkiego, „Uniwersytet Łódzki. Materiały i Sprawozdania” 1980, nr 2 (11)pl_PL
dc.referencesBaranowski K., Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi 1928–1939, PWN, Warszawa 1977pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Baranowski K., Pierwsze lata Uniwersytetu Łódzkiego (1945– 1949), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1985pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Baranowski K., Trudne lata Uniwersytetu Łódzkiego (1949–1956), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990pl_PL
dc.referencesChałasiński J., Uniwersytet Łódzki w trzecim roku reformy studiów akademickich, Łódź 1952pl_PL
dc.referencesCichocki B., Jóźwiak K., Najważniejsze są kadry. Centralna Szkoła Partyjna PPR/PZPR, Wyd. Trio, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesDryzek T., Łódź studencka – garść wspomnień z lat 1945–1946, „Życie Szkoły Wyższej” 1984, nr 9, s. 123–132pl_PL
dc.referencesDylik Z. S., Biblioteka Uniwersytecka w dzielnicy wyższych uczelni w Łodzi, „Życie Szkoły Wyższej” 1984, nr 9, s. 101–114pl_PL
dc.referencesDylik Z. S., Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi w pierwszym okresie istnienia, „Życie Szkoły Wyższej” 1960, nr 7–8, s. 99–110pl_PL
dc.referencesDylik Z. S., Uniwersytet Łódzki w pierwszej fazie organizacji, „Życie Szkoły Wyższej” 1987, nr 3, s. 69–83pl_PL
dc.referencesDziałalność inwestycyjna Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000pl_PL
dc.referencesGryglewski P., Ucińska A., Wróbel R., Łódzkie budynki 1945–1970, Wyd. Księży Młyn, Łódź 2009pl_PL
dc.referencesInauguracja VI roku akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego 1950/1953. Przemówienia Rektora UŁ, prof.dr Józefa Chałasińskiego, [w:] Materiały do dziejów Uniwersytetu Łódzkiego (1945–1950), red. B. Baranowski, K. Duda-Dziewierz, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1952pl_PL
dc.referencesJałmużna T., Z dziejów akademickiej Łodzi. Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1946–1956, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996pl_PL
dc.referencesKędzierski D., Ulice Łodzi, Wyd. Księży Młyn, Łódź 2010pl_PL
dc.referencesKiciński F., Wspomnienia dotyczące organizowania Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Materiały do dziejów wydziałów medycznych Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1945–1955, red. M. Bandurka, Łódź 1987pl_PL
dc.referencesKoliński M., Łódź między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918–1939, Wyd. Księży Młyn, Łódź 2007pl_PL
dc.referencesKołodziej K., Kronenberg M., Zabytkowe przestrzenie Uniwersytetu Łódzkiego, Wyd. Primum Verbum, Łódź 2010pl_PL
dc.referencesKronenberg M., Wawrzyniak M., Jonas A., Przewodnik po filmowej Łodzi, Wyd. Regio, Łódź 2010pl_PL
dc.referencesKusiński J., Bonisławski R., Janik M., Księga fabryk Łodzi, Wyd. Jacek Kusiński, Łódź 2009pl_PL
dc.referencesKuźnicki L., Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Historia i teraźniejszość, t. 1: 1918–2007, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Analiza sytuacji lokalowej UŁ, proponowane zmiany i założenia polityki do roku 2010 przyjęte przez Senat UŁ na 4. posiedzeniu kadencji 1999–2002 w dniu 13 grudnia 1999 r., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999pl_PL
dc.referencesŁódź. Rozwój miasta w Polsce Ludowej, red. H. Mortimer-Szymczak, „Biblioteka Wiedzy o Polsce Ludowej”, PWN, Warszawa 1970pl_PL
dc.referencesMateriały do dziejów Uniwersytetu Łódzkiego (1945–1950), red. B. Baranowski, K. Duda-Dziewierz, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1952pl_PL
dc.referencesMuszkowski J., Komitet organizacyjny uczelni państwowej w Łodzi (marzec–czerwiec 1945), [w:] Materiały do dziejów Uniwersytetu Łódzkiego (1945–1950), red. B. Baranowski, K. Duda-Dziewierz, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1952pl_PL
dc.references50 lat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1952–2002), red. Z. Fiszbak, Łódź 2002pl_PL
dc.referencesPodolska J., Spacerownik – Łódź żydowska, Wyd. Agora, Łódź 2009pl_PL
dc.referencesRok pracy. Jednodniówka sprawozdawczo-informacyjna Bratniej Pomocy Studentów UŁ, 1945–1946, Łódź 1946pl_PL
dc.referencesŁódź w latach 1945–1960, red. E. Rosset, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Łódź 1962pl_PL
dc.referencesStefański K., Atlas architektury dawnej Łodzi, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2003pl_PL
dc.referencesSumorok A., Architektura i urbanistyka Łodzi okresu realizmu socjalistycznego, Wyd. Neriton, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesSzpunar A., Ze wspomnień o środowisku łódzkim, „Życie Szkoły Wyższej” 1984, nr 9, s. 61–70pl_PL
dc.referencesŚreniowska K., Hotel „Monopol”, „Tygiel Kultury” 1999, nr 7–9, s. 49–53pl_PL
dc.referencesŚreniowska K., Uniwersytet Łódzki. W XV rocznicę jego powstania, „Życie Szkoły Wyższej” 1960, nr 1, s. 104–121pl_PL
dc.referencesTrzy lata pracy. Jednodniówka Bratniej Pomocy Studentów UŁ, Łódź, 30.04–1.05.1948pl_PL
dc.references„Uniwersytet Łódzki. Materiały i Sprawozdania”, 1977–1980pl_PL
dc.referencesUniwersytet Łódzki 1945–1970, red. A. Kłoskowska, PWN, Łódź 1970pl_PL
dc.referencesUniwersytet Łódzki w latach 1945–1995, red. J. Kita, S. Pytlas, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996pl_PL
dc.referencesWięckowska H., Biblioteka Główna UŁ, [w:] Uniwersytet Łódzki 1945–1970, red. A. Kłoskowska, Łódź 1970pl_PL
dc.referencesWojalski M. Z., Działo się w Łodzi…, wyd. II popr. i uzupeł., Widzewska Oficyna Wydawnicza ZORA, Łódź 1996pl_PL
dc.referencesWolski T., Zarys rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Materiały do dziejów Uniwersytetu Łódzkiego (1945–1950), red. B. Baranowski, K. Duda-Dziewierz, Łódź 1952pl_PL
dc.referencesZałożenia do projektu rozwoju UŁ w latach 1961–1980, Łódź 1964pl_PL
dc.referencesŻółkowska-Kądziela T., Jeszcze o Łodzi lat 1945–1947, „Tygiel Kultury” 1999, nr 7–9, s. 54–68pl_PL
dc.referencesAkta Zarządu Miejskiego w Łodzi – Wydziału Odbudowy, Wydziału Oświaty i Kultury z lat 1945–1950, Archiwum Miejskie w Łodzipl_PL
dc.referencesKarty ewidencyjne („białe karty”), będące w posiadaniu Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzipl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-817-2
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe