Show simple item record

dc.contributor.authorStelmaszczyk, Joanna
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-28T12:54:52Z
dc.date.available2022-06-28T12:54:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationStelmaszczyk J., „Zaradność życiowa” kontra „taniec”. O dwóch edukacyjnych drogach absolwentów studiów pedagogicznych Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 163-172, https://doi.org/10.18778/7969-451-8.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-451-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42304
dc.description.abstractTekst jest analizą porównawczą dróg edukacyjnych dwóch absolwentów studiów pedagogicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Szczególną uwagę poświęcono formalnym, pozaformalnym i nieformalnym formom edukacji jako elementom budowania własnej drogi edukacyjnej.pl_PL
dc.description.abstractThe text is a comparative analysis of educational paths of two graduates of the pedagogical study at the University of Lodz. Particular attention was paid to the formal, non-formal and informal education as a form of building their own educational path.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.relation.ispartofseries„Biografia i badanie biografii”;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdrogi edukacyjnepl_PL
dc.subjectdydaktyka biograficznapl_PL
dc.subjecteducational pathspl_PL
dc.subjectbiographical didacticspl_PL
dc.title„Zaradność życiowa” kontra „taniec”. O dwóch edukacyjnych drogach absolwentów studiów pedagogicznych Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.title.alternative“Resourcefulness in life” versus “dance”. About two educational paths of graduates of the pedagogical study at the University of Lodzpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number163-172pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-561-4
dc.referencesDemetro D., 1999, Zabawa na tle życia. Gra autobiograficzna w edukacji dorosłych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzerniawska O., 2000, Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.pl_PL
dc.contributor.authorEmailJoanna.stelmaszczyk@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-451-8.12
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe