Show simple item record

dc.contributor.authorSztobryn-Bochomulska, Justyna
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-28T12:39:20Z
dc.date.available2022-06-28T12:39:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSztobryn-Bochomulska J., Walor inkontrologiczno-ergantropijny w tekstach wspomnieniowych na przykładzie wybranej literatury, [w:] Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 57-65, https://doi.org/10.18778/7969-451-8.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-451-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42301
dc.description.abstractW pierwszej części pracy przybliżona zostaje filozofia spotkań Andrzeja Nowickiego oparta na dwóch głównych hasłach – inkontrologii i ergantropii. Inkontrologia to teoria spotkań. Ergantropia to istnienie człowieka w rzeczach. Druga część proponuje cztery płaszczyzny obecności czytelnika w rzeczach, jakimi są teksty wspomnieniowe. Literatura ta daje pogłębienie wiedzy historycznej, pozwala na odkrywanie własnego ja w kontakcie z lekturą, stwarza okazję do poznania obyczajowości minionych pokoleń i dynamiki kultury, której ostatnim ogniwem jest sam czytelnik.pl_PL
dc.description.abstractIn the first part of this work we get introduced to the philosophy of the encounter by Andrzej Nowicki, based on the two main keywords – incontrology and ergantropy. Incontrology is a theory of the encounter. Ergantropy is existence of man in the material world. Second part is a proposal of four levels of reader’s existence in the matter, which is made of reminiscent texts. This literature deepens historical knowledge, allows to reveal own ego within contact with reading- matter, gives an opportunity to recognize customs of past generations and dynamics of culture, where the reader is the last link.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.relation.ispartofseries„Biografia i badanie biografii”;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectinkontrologiapl_PL
dc.subjectergantropiapl_PL
dc.subjectAndrzej Nowickipl_PL
dc.subjectfilozofia spotkańpl_PL
dc.subjectliteratura wspomnieniowapl_PL
dc.subjectincontrologypl_PL
dc.subjectergantropypl_PL
dc.subjectphilosophy of the encounterpl_PL
dc.subjectreminiscent literaturepl_PL
dc.titleWalor inkontrologiczno-ergantropijny w tekstach wspomnieniowych na przykładzie wybranej literaturypl_PL
dc.title.alternativeIncontrolable ergantropic factor in reminiscent texts based on chosen literaturepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number57-65pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Teorii Wychowania, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-561-4
dc.referencesAgnosiewicz M., Nowicki A., b.d.w., Kocham to co jeszcze nie istnieje… Rozmowa z Profesorem Andrzejem Nowickim [w:] http://www.racjonalista.pl/kk.php/s.6559 (26.01.2013).pl_PL
dc.referencesChwalibóg T., 2009, Gdy wszyscy byli obecni, Wydawnictwo „Nowy Świat”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomańska-Kubiak I., 2004, Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJurgielewiczowa I.,1998, Byłam, byliśmy, Wydawnictwo „Akapit Press”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKłys. A.K., 2014, Brudne serca. Jak zafałszowaliśmy historię chłopców z lasu i ubeków, Wydawnictwo „Wieka Litera”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKroh A., 1999, Sklep potrzeb kulturalnych, Wydawnictwo „Prószyński i S-ka”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKroh A., 2010, Starorzecza, Wydawnictwo „Iskry, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMieszkowska A., (opr.) 2007, Matka dzieci holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej, Wydawnictwo „Muza SA”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNir Y., 2011, Utracone dzieciństwo, Wydawnictwo „Nowy Świat”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowicki A., 1978, Portrety filozofów, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.pl_PL
dc.referencesNowicki A., 1991, Spotkania w rzeczach, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOlszański T.,2010 Stanisławów jednak żyje, Wydawnictw „Iskry”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPięciu braci Li, 1969, oprac. M. Górska, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTarnowski A., 2008, Ostatni mazur. Opowieść o wojnie, namiętności i stracie, Wydawnictwo „W.A.B”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWieczorek K., 2013, Ślad, obecność, piętno imienne. O inkontrologii i ergantropii Andrzeja Nowickiego, „Kultura i Wartości”, nr 1 (5), s. 37–53.pl_PL
dc.referencesZiółkowska-Boehm A., 2012, Lepszy dzień nie przyszedł już, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailomnia.mea@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-451-8.05
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe