Show simple item record

dc.contributor.authorModrzejewska-Świgulska, Monika
dc.contributor.editorModrzejewska-Świgulska, Monika
dc.date.accessioned2022-06-23T07:52:13Z
dc.date.available2022-06-23T07:52:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationModrzejewska-Świgulska M., Kapral i poeta… Biograficzne uwarunkowania dróg zawodowych reżyserek, [w:] Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria, „Twórczość i Edukacja”, t. 3, Modrzejewska-Świgulska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 139-155, https://doi.org/10.18778/8088-224-9.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-224-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42235
dc.description.abstractThe article is of propaedeutical character in the field of research into biographies and socio-cultural conditioning of performing artistic professions by women. The author refers primarily to data available from interviews with female directors and to the already available (auto) biographical materials. The problem of research into the profession of female directors is a part of much broader deliberations concerning the artist, the creative process, the work of art and the context and circumstances in which it was created. The text presents the results of research into professional paths of female directors and the author presents the elements of their career, particularly the key events, strategies and motives that provided their professional career path with more dynamics, but also the difficulties they come across in their artistic work.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofModrzejewska-Świgulska M. (red.), Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria, „Twórczość i Edukacja”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseries„Twórczość i Edukacja”;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectfemale directorspl_PL
dc.subjectprofessional creatorspl_PL
dc.subjectprofessional biographies/professional career pathspl_PL
dc.titleKapral i poeta… Biograficzne uwarunkowania dróg zawodowych reżyserekpl_PL
dc.title.alternativeCorporal and a poet… Biographic conditioning of professional paths of female directorspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number139-155pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Pedagogiki Twórczości, 91–408 Łódź, ul. Pomorska 46/48pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-225-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteMonika Modrzejewska-Świgulska obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Twórczości Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, pedagog, trener grupowy. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół pedagogiki twórczości, twórczości profesjonalnej oraz badań narracyjno-biograficznych, autorka książki: „Twórczość codzienna w narracjach pedagogów”; współredaktorka książek: „Psychopedagogika działań twórczych”; „Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej”; „Autobiography – Biography – Narration: Biographical Perspectives in ResearchPractice”. Współpracuje różnymi instytucjami kultury; uczestniczy w realizacji projektów artystycznych – jako recenzent projektów, trener.pl_PL
dc.referencesAdamczak M., 2010, Przemysł audiowizualny, [w:] A. Gwóźdź (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 113–137.pl_PL
dc.referencesBabbie E., 2005, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBecker H., 1982, Art Worlds, University of California Press.pl_PL
dc.referencesBrown J.R. (red.), 1999, Historia teatru, Diogenes-Świat Książki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCaldwell J.T., 2010, Branżowe opowieści a kapitał zawodowy, [w:] A. Gwóźdź (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 138–162.pl_PL
dc.referencesFlick U., 2010, Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGruber H.E., 1989, The evolving system approach to creative work, [w:] H.E. Gruber, D.B. Wallace (eds), Creative People at Work, Oxford University Press, New Year–Oxford, s. 3–24.pl_PL
dc.referencesHausbrandt A., 1990, Elementy wiedzy o teatrze, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHelman A., 1992, Współczesna myśl filmowa, [w:] A. Helman (red.), Panorama współczesnej myśli filmowej, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesHeinich N., 2010, Socjologia sztuki, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJohn-Stainer V., 2000, Creative Collaboration, Oxford University Press, Oxford–New Year.pl_PL
dc.referencesKaufman J-C., 2010, Wywiad rozumiejący, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozielecki J., 1997, Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKvale S., 2004, Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana, Białystok.pl_PL
dc.referencesLeyko M., 2013, Teatr w Krainie Utopii, Wydawnictwo: Słowo-Obraz-Terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesRadkiewicz M., 2005, Reżyserkikina. Tradycja i współczesność, Wydawnictwo Rapid, Kraków.pl_PL
dc.referencesRadkiewicz M., 2010, „Władczynie spojrzenia”. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek, Korporacja ha!art, Kraków.pl_PL
dc.referencesSimonton D.K., 2010, Geniusz, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSawyer K.,2009, Writing as a collaborative act, [w:] S.B. Kaufman, J.C. Kaufman (eds), The Psychology of Creative Writing, Cambridge University Press, Cambridge, s. 166–179.pl_PL
dc.referencesSulczyński W., 2011, Reżyseria teatralna, Wydawnictwo UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesŚlązak I., 2009, Stawanie się poetą. Analiza interakcjonistyczno-symboliczna, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, SERIA …BECOMIING…pl_PL
dc.referencesTalarczyk-Gubała M., 2011, Reżyserki na indeksie. Historia Kina Kobiet w Europie Środkowej i Wschodniej, „Porównania”, nr 8, s. 73–83.pl_PL
dc.referencesTalarczyk-Gubała M., 2013, Wszystko o Ewie. Filmy Barbary Sass a kino kobiet w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.pl_PL
dc.referencesWagner I., 2005, Sprzężenie karier. Konstrukcja karier w środowiskach artystycznych i intelektualnych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. I, nr 1, s. 20–41.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1964, Artyści-plastycy. Zawód i środowisko, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGra cieni, 2015, „Harpers’s Bazaar”, nr 6(25), wywiad z Urszulą Antoniak.pl_PL
dc.referencesKino to szkoła przetrwania z Małgorzatą Szumowska rozmawia Agnieszka Wiśniewska, 2012, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.pl_PL
dc.referencesMagia i pieniądze. Z Agnieszką Holland rozmawia Maria Kornatowska, 2012, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesRerzyzerzy aoutsiderzy, „Newsweek”, 20–26.07.2015.pl_PL
dc.referencesTaniec, 2015, „Zwierciadło”, nr 3(2021), wywiad z Agnieszką Glińską.pl_PL
dc.referencesWolne, rozmawia Remigiusz Grzela, 2012, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-224-9.10
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL
dc.disciplinepsychologiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe