Show simple item record

dc.contributor.authorSiejkowska-Koberidze, Agnieszka
dc.contributor.editorJakóbczyk-Gryszkiewicz, Jolanta
dc.date.accessioned2022-06-23T07:50:42Z
dc.date.available2022-06-23T07:50:42Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationSiejkowska-Koberidze A., Wybrane aspekty urbanizacji przestrzennej na obszarze leżącym między Łodzią i Warszawą, [w:] Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji, Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 155-177, https://doi.org/10.18778/7525-605-5.09pl_PL
dc.identifier.isbn978‐83‐7525‐605‐5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42234
dc.descriptionAutorka w swojej pracy porównała intensywność procesów suburbanizacji na obszarze leżących między Łodzią a Warszawą, ograniczając się tym samym do fragmentów regionów miejskich obu miast. Analizując wybrane aspekty urbanizacji przestrzennej, takie jak wielkość mieszkań, wiek i fizjonomia zabudowy oraz wyposażenie techniczne miejscowości, dokonano próby wydzielenia stref wpływów Łodzi i stolicy.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Książka finansowana ze środków Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecturbanizacja przestrzennapl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectWarszawapl_PL
dc.subjectsuburbanizacjapl_PL
dc.titleWybrane aspekty urbanizacji przestrzennej na obszarze leżącym między Łodzią i Warszawąpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011pl_PL
dc.page.number155-177pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Urbanizacji Przestrzenipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-935-8
dc.referencesBAŃSKI J., 2005, Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi, „Studia Obszarów Wiejskich”, t. IX, IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCENDROWSKA R., 1998, Warunki życia ludności w strefie podmiejskiej Warszawy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCZARNECKI A., 2009, Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGAŁĄZKA A., 1998, Sytuacja mieszkaniowa ludności aglomeracji warszawskiej w latach 1970–1988. Zróżnicowania przestrzenne i tendencje zmian, „Prace Geograficzne”, nr 169, IGiPZ PAN.pl_PL
dc.referencesJAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., 2005, Procesy urbanizacji we współczesnym świecie, [w:] Jażdżewska I. (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–24.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., MAIK W., 2000, Osadnictwo, seria: Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. 19, Wyd. Kurpisz, Poznań.pl_PL
dc.referencesZIÓŁKOWSKI A., 1965, Urbanizacja, miasto, osiedle, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-605-5.09
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe